shutterstock_402139852-915285-edited.jpg

Jobben skal, ifølge lovverket, ikke bare være et sted hvor vi gir en ytelse eller ressurs til arbeidsgiveren. Den skal også være helsefremmende. Det er et ambisiøst krav fra lovgiver, men ikke en umulighet. Kun ved å øke kompetansen rundt hva som skaper trivsel på en arbeidsplass, er vi et skritt nærmere målet. Her er 7 faktorer som er viktig for å oppnå trivsel på jobben:

1.Sosial støtte fra kolleger

Hvis du har gode kolleger som støtter deg, er sjansen større for at du lever lenger. En studie av 820 arbeidstakere i ulike bransjer viste at sosial støtte fra kolleger var den faktoren som virket sterkest inn på livslengde. For menn økte livslengden også med grad av autonomi i jobben.

2. Tilbakemelding på talent og kompetanse

De fleste av oss har behov for å bli sett og få bekreftelse på det vi kan. De som i arbeidssammenheng får identifisert talenter og ressurser, opplever at de blir bedre i jobben sin, at de tar riktigere beslutninger og at livskvaliteten øker. I tillegg øker trivselen når medarbeiderne kjenner til hverandres talenter.

Les også: Hvordan sørge for virkningsfulle kompetansetiltak?

3. Åpen og direkte kommunikasjon

Vi møter ulike regler og kulturer på arbeidsplassene. Derfor bør det alltid ligge til grunn noen felles kjøreregler. Dette kan være retningslinjer for god kommunikasjon og håndtering av uenigheter.

Ved å følge felles retningslinjer som gir rom for å være både åpne og direkte i kommunikasjonen, øker vi den kollektive trivselen. Samtidig minsker risikoen for at det oppstår destruktive konflikter.

4. Fokus på positivitet

Vi har alle opplevd «kos med misnøye» -kolleger, som alltid fokuserer på ting som ikke fungerer. Dette er svært destruktiv oppførsel fordi det vi fokuserer på har en tendens til å vokse. Ved hjelp av enkle grep og metoder kan vi vri bevisstheten over på de forholdene som fungerer godt og som gir oss positive opplevelser.

Les også: Hvordan skape god kommunikasjon på arbeidsplassen?

Ved å identifisere de gode situasjonene, kan vi skape flere av de og på den måten utvikle arbeidsmiljøet på en positiv måte. Det er også flere studier som viser at den enkelte kan øke lykkefølelsen sin ved hjelp av metodikk som bevisstgjør hva man er takknemlig for, hvilke mål man har nådd eller hvilke positive hendelser som har skjedd.

5. Komplimenter

Det er interessant å se hvordan enkelte arbeidsplasser klarer å skape en hyggelig omgangstone. Når vi blir bevisst betydningen av noen enkle retningslinjer, kan vi heve trivselen. Det kan dreie seg om noe så enkelt som å gi positiv tilbakemelding når det er på sin plass, sørge for at alle kollegene blir «sett», eller unngå «plastikk-kommunikasjon».

6. Mulighet for å sette grenser

Å sikre en høy grad av trivsel, innebærer også å ivareta oss selv ved å sette grenser for hva vi kan ta på oss. Da må vi av og til si nei når noen ber oss om noe. Et nei kan sies på mange måter. For å ivareta en høy grad av internservice må dette neiet ikke oppleves som en avvisning.

7. Mindfulness

Uansett hvor godt ting fungerer opplever vi fra tid til annen at kravene til oss overstiger evnen til å tilfredsstille disse. Resultatet kan bli negativt stress.

Les også: Stressmestring: 5 tips til hva du kan gjøre

Dette stresset hos en eller flere kolleger vil påvirke de andre. En god tilnærming til negativt stress er mindfulness. Ved hjelp av enkle øvelser kan ansatte sørge for at batteriene ikke blir tomme, men tvert imot sette seg i lademodus slik at vi blir i stand til å takle den neste kneika.