MYTER OM SELVMORD

Av Ann-Elin Frantzen 3. januar 2020

Kompetanse og kvalitet i barnehager

Av Sissel Øvrebø Semshaug 21. oktober 2019

Lederutdanning – Et «Kinderegg» for kommuneledelsen, mellomlederne og medarbeiderne deres!

Av Ottar Høier 11. oktober 2019

Hvordan kan vi voksne gjøre vårt beste for å være et godt forbilde for barn og unge?

Av Ann-Elin Frantzen 11. april 2019

KUNNSKAP GIR TRYGGHET - Kunnskap og trygghet knyttet til lovverket i helse- og omsorgssektoren

Av Knut Erling Nyheim 1. mars 2019

Kan det nye året bli et år med mindre stress, press, krav og trøtthet?

Av Randi T. Nordvik 25. januar 2019

Hva trenger jeg av innsikt for å bli bedre som leder? Del 2

Av Espen Balle 16. januar 2019

Hva trenger jeg av innsikt for å bli bedre som leder

Av Espen Balle 6. desember 2018

Strekker du ikke til i hverdagen? Du er ikke alene

Av Randi T. Nordvik 13. november 2018

Emosjonelle utfordringer hos barn og unge

Av Heidi Omdal 26. oktober 2018

Målrettet miljøarbeid og etikk; to sider av samme sak - litt om etikk i praksis

Av Terje Wårheim 5. oktober 2018

Målrettet miljøarbeid og etikk; to sider av samme sak

Av Terje Wårheim 21. september 2018

Mennesker er mer enn diagnoser- inntakssamtalen

Av Rolf Marvin Bøe Lindgren 7. september 2018

Inhabilitet - En utfordring i offentlig saksbehandling

Av Eskild Freibu 21. juni 2018

Interne varslingsrutiner om seksuell trakassering.

Av Eskild Freibu 7. juni 2018

Nå trenger Osloskolen humanister – ikke jurister

Av Ottar Høier 7. mai 2018

Følelsenes betydning i fastlåste og vanskelige situasjoner

Av Vidar Remfeldt 19. april 2018

Om å skrive så folk forstår

Av Ragnar Eriksen 3. april 2018

Skoleledelse, sikkerhet, helse og psykososialt arbeidsmiljø

Av Ottar Høier 19. mars 2018

Hvem kan undervise Jonas?  Tilpasninger for elever med stort læringspotensial

Av Ella Cosmovici Idsøe 23. februar 2018

Kvalitet krever mer enn gode systemer – også kloke hoder

Av Jan Inge Aas Eidem 5. februar 2018

Har du et tillitsbasert arbeidsmiljø?

Av Espen Balle 19. januar 2018

Hva gjør vi med de tause barna?

Av Heidi Omdal 4. januar 2018

Hvordan kan jeg være en god motiverende leder i renholdsfaget?

Av Liss Tunheim 21. desember 2017

Hva betyr samtykkekompetanse egentlig?

Av Kristin Grindstuen 7. desember 2017

Ledelse i offentlig sektor; beste praksis

Av Ottar Høier 27. november 2017

Hva betyr de nye personvernreglene (GDPR) for offentlige virksomheter?

Av Kurt O. Bjørnnes 9. november 2017

Dette er det viktigste innen personalledelse

Av Stig Holen 26. oktober 2017

Byggherreforskriften – forplikter byggherren til å tilrettelegge for god sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) på byggeplassene

Av Anne Irene Enge 13. oktober 2017

Blir jeg som leder sett slik jeg ønsker å fremstå?

Av Espen Balle 29. september 2017

Hvordan sette sammen et godt team

Av Trond Arne Wilhelmsen 14. september 2017

Slik sikrer du en vellykket omplassering

Av Espen Balle 1. september 2017

Slik tar du lederteori ut i praksis

Av Øyvind Thorvaldsen 17. august 2017

Hvordan lede myndiggjorte medarbeidere

Av Øyvind Thorvaldsen 29. juni 2017

Hvordan utvikle et godt lederteam?

Av Espen Balle 22. juni 2017

Dette bør enhver leder i offentlig sektor vite om arkivering og dokumentsikkerhet

Av Owe Ødegården 8. juni 2017

Dokumentsikkerhet og informasjonssikkerhet i offentlig sektor er et ledelsesansvar

Av Owe Ødegården 1. juni 2017

Offentlig ansattes ytringsfrihet om interne forhold på arbeidsplassen

Av Kurt O. Bjørnnes 26. mai 2017

Hvordan velge leverandør av kompetansetiltak innen arbeidsmiljø?

Av Espen Balle 18. mai 2017

Hva er forskjellen på drøfting og forhandling?

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 11. mai 2017

Hvorfor satse på lederutdanning innen helse og omsorg?

Av Kristin Grindstuen 4. mai 2017

Hvordan tar virksomheten din imot varsler om kritikkverdige forhold?

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 27. april 2017

Dette bør du som jobber med barn og unge vite om atferdsproblemer

Av Terje Wårheim 20. april 2017

Hva konflikter kan gjøre med arbeidsmiljø og tjenestekvalitet

Av Jan Inge Aas Eidem 7. april 2017

Hvordan få utbytte av å delta på kurs

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 30. mars 2017

Arbeidsmiljølovens grenser: Hva må en saksbehandler tåle?

Av Eskild Freibu 23. mars 2017

Hvordan bør virksomheten snakke om arbeidsmiljøet?

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 16. mars 2017

Hvorfor du som leder bør bry deg om humor på arbeidsplassen

Av Øyvind Tingstad 9. mars 2017

Hvordan gjennomføre gode prosjekter?

Av Trond Arne Wilhelmsen 2. mars 2017

Gir godt HMS-arbeid færre skader på arbeidsplassen?

Av Håvard Nordbø 23. februar 2017

Folkeskikk og uskikk på arbeidsplassen

Av Ottar Høier 16. februar 2017

En god jobbeskrivelse kan forhindre feilansettelser

Av Eskild Freibu 9. februar 2017

Hvordan vurdere hvem som er best kvalifisert i en tilsettingssak?

Av Kurt O. Bjørnnes 2. februar 2017

Jobber du i offentlig sektor? Her har du 8 tips til bedre språk

Av Ragnar Eriksen 26. januar 2017

Dette er god renholdsledelse

Av Ståle Brandsrud 19. januar 2017

Hvorfor og hvordan innføre meditasjon på arbeidsplassen?

Av Geir Wærnes 12. januar 2017

7 faktorer som er viktige for å oppnå trivsel på jobben

Av Jan Gimse Arfeldt 5. januar 2017

Krisehåndtering: Hvilket ansvar har du som leder i offentlig sektor?

Av Håvard Nordbø 29. desember 2016

Hvordan gi advarsel til en arbeidstaker?

Av Kurt O. Bjørnnes 22. desember 2016

Stressmestring: 5 tips til hva du kan gjøre

Av Jan Gimse Arfeldt 15. desember 2016

6 ting vi kan hente fra prosjektmetodikk og innføre i arbeidshverdagen

Av Trond Arne Wilhelmsen 8. desember 2016

Hvordan sørge for virkningsfulle kompetansetiltak?

Av Trond Arne Wilhelmsen 1. desember 2016

Hvordan skape god kommunikasjon på arbeidsplassen?

Av Marit Johnsen Høy 24. november 2016

Helseledelse: Derfor valgte vi et skreddersydd lederprogram

Av Solveig Bratlie 17. november 2016

Hvem gjør hva innen HMS?

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 10. november 2016

Hva er byggdrifterfaget og hvem burde ta det?

Av Øyvind Tingstad 3. november 2016

Slik sikrer du en ryddig nedbemanning i din virksomhet

Av Kurt O. Bjørnnes 27. oktober 2016

Avskjed eller oppsigelse? Dette bør du vite

Av Kurt O. Bjørnnes 13. oktober 2016

Tips for å unngå mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Av Håvard Nordbø 6. oktober 2016

7 punkter som sikrer gunstige medarbeidersamtaler

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 29. september 2016

8 punkter som sikrer en suksessfull kompetanseplan

Av Johan Peter Øren 19. september 2016

Dette bør ledere i offentlig sektor kunne om innovasjon

Av Odd Mandal 19. september 2016

6 feller ledere i offentlig sektor må styre klar av

Av Lars Metlid 19. september 2016

Dette er unikt med ledere i offentlig sektor

Av Lars Metlid 19. september 2016

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg