Øyvind Thorvaldsen

Øyvind ThorvaldsenJobber med lederutvikling for Høgskolen Innlandet. Han er spesielt opptatt av å involvere deltakerne i læringsprosesser, godt lederskap, godt medarbeiderskap, god kommunikasjon, sterk "Vi-følelse" og at mennesker i arbeidslivet opplever "balanse i livet". Aksjonsmetodikk, involveringspedagogikk, styrkebasert coaching og prosessveiledning har i mer enn 20 år vært hans faglige inspirasjon. Gjennomgående tilbakemeldinger går på at metodene og arbeidsformene er opplevelsesrike, praktiske og «annerledes» i positiv forstand.

Siste Innlegg

Slik tar du lederteori ut i praksis

Av Øyvind Thorvaldsen 17. august 2017

Det er svært stor forskjell mellom det å være god i et yrke og det å lykkes som leder. Allikevel er det ofte slik at de som er sterke faglige blir tilbudt lederansvar. Kursing og videreutdannelse kan være en løsning, men det vil ha liten effekt dersom lærte lederteorier ikke blir satt ut i praksis. Her er mine beste tips til nye mellomledere:

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, ledelse

Hvordan lede myndiggjorte medarbeidere

Av Øyvind Thorvaldsen 29. juni 2017

De fleste virksomheter har et ønske om å skape myndiggjorte medarbeidere. Det krever at alle lederne behersker et bredt reportoar av ledermetodikker og er villig til å gi de ansatte frihet nok til å ta egne beslutninger. I dette blogginnlegget gir jeg mine beste tips til hvordan man som leder kan skape og utvikle myndiggjorte medarbeidere:

Les mer ›

Temaer: medarbeidersamtaler, administrasjon, ledelse og lovverk, ledelse

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg