Øyvind Tingstad

Øyvind Tingstad er kompetanserådgiver i Fagakademiet og har tidligere jobbet i Forsvaret og for NKI Nettstudier. Han har jobbet med opplæring og kursvirksomhet rettet mot enkeltindivider, private og offentlige virksomheter og parter i arbeidslivet. Han har holdt foredrag og forelest innen motivasjon, fagopplæring, ledelse og arbeidsmiljø. Tingstad er prosjektleder for Fagakademiets nettkurs.

Siste Innlegg

Hvorfor du som leder bør bry deg om humor på arbeidsplassen

Av Øyvind Tingstad 9. mars 2017

Humor kan være så mangt. Vi kan ha forskjellig oppfatning av hva som er morsomt, og likeså om det passer seg med morsomheter i gitte anledninger. Det er som kjent en tid og et sted for alt.

I jobbsammenheng kan det lett bli en hektisk, formell og alvorlig tone oss imellom. Vi jobber tross alt med seriøse arbeidsoppgaver, og humor bør vi vel helst drive med på fritiden. Men hvilken innvirkning har denne holdningen på arbeidsmiljøet og driftsresultatene?

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, kompetanse

Hva er byggdrifterfaget og hvem burde ta det?

Av Øyvind Tingstad 3. november 2016

Dagens bygninger har ofte svært avanserte konstruksjoner og inneholder mange komplekse systemer. Derfor kreves det fagfolk med bred kompetanse for å ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet.

Les mer ›

Temaer: drift og teknisk, byggdrifterfaget

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg