Håvard Nordbø

Håvard Nordbø får svært gode evalueringer på sine kurs og er en hyppig brukt foredragsholder opp mot stat, fylke, kommune, fagforeninger og foretak både i Norge og utlandet. Nordbø har bakgrunn som tillitsvalgt, leder og hovedverneombud. Han har jobbet i politiet, forsvaret, kriminalomsorgen og barnevernet. Han har utdanning innenfor risiko og krisehåndtering, kommunikasjon og forebygging. Han er Prince 2 sertifisert, godkjent sikkerhetsleder og ISO27001 lead implementer

Siste Innlegg

Gir godt HMS-arbeid færre skader på arbeidsplassen?

Av Håvard Nordbø 23. februar 2017

For noen er det åpenbart at fokus på HMS gir færre skader, mens andre stiller seg tvilende til effekten. I dette blogginnlegget har jeg valgt å trekke frem et par eksempler fra HMS-rapporten til Orklakonsernet, som viser at fokus på HMS kan redusere skader.

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, kompetanse

Krisehåndtering: Hvilket ansvar har du som leder i offentlig sektor?

Av Håvard Nordbø 29. desember 2016

Som leder i en offentlig virksomhet har du et selvstendig ansvar for å sørge for at din organisasjon kan håndtere hendelsene som oppstår på best mulig måte. Det betyr i praksis at du er pliktet til å avdekke hva som kan skje, hvilke verdier du skal beskytte og hvilke ressurser du har tilgjengelig for å gjøre dette. Her er et forslag til hvordan du kan imøtekomme de tre viktigste ansvarsområdene dine innen krisehåndtering:

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, ledelse, krisehåndtering

Tips for å unngå mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Av Håvard Nordbø 6. oktober 2016

Konflikter og uenigheter oppstår i alle bedrifter. Det som er avgjørende er hvordan konfliktene blir håndtert og hvilken effekt de har på virksomheten. Her har vi samlet noen punkter som vil påvirke grunnlaget for konflikter og hvor alvorlig konsekvensen blir når mobbing eller trakassering oppstår:

Les mer ›

Temaer: ledelse, mobbing, trakassering

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg