Jan Inge Aas Eidem

Jan Inge er samfunnsøkonom (cand. polit.) og bedriftsøkonom. Han har i tillegg utdanning innen offentlig politikk og administrasjon, styring og ledelse. Han har erfaring fra kommune, stat, helseforetak og privat sektor og har vært prosjektleder for alt fra små bedriftsinterne prosjekter til større nasjonale prosjekter. Han foreleser i drift av eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, er kursleder og foreleser i lederutdanning, foreleser innen helseøkonomi og styringsproblematikk innen helsevesenet.

Siste Innlegg

Kvalitet krever mer enn gode systemer – også kloke hoder

Av Jan Inge Aas Eidem 5. februar 2018

Vi kan stadig lese avisoverskrifter om hendelser som har fått uheldige konsekvenser, for pasienter, for eldre, for barn under statlig eller kommunal omsorg, i skoler hvor langvarig mobbing har fått fatale konsekvenser, ved utbyggingsprosjekter og i drift og vedlikehold av bygninger og tekniske anlegg. Listen er lang.

Les mer ›

Hva konflikter kan gjøre med arbeidsmiljø og tjenestekvalitet

Av Jan Inge Aas Eidem 7. april 2017

Når vi utdanner oss til en profesjon eller et yrke ser vi frem til å kunne jobbe med trivelige kolleger og med spennende utfordringer og oppgaver. Det er heller ikke uvanlig at gode kolleger går ut etter jobb og hygger seg sammen. Det er dette som er gøy, det vi har gledet oss til. Det er dette som er å jobbe.

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg