Kristin Grindstuen

Kristin Grindstuen arbeider i dag som enhetsleder for Institusjonstjenesten i Melhus kommune. Som øverste leder har hun ansvaret for 3 ulike sykehjem med en enhet med ca. 240 ansatte. Enheten består av 3 sykehjem, kjøkkentjenesten med 3 kjøkken og cafedrift og kontoradministrasjon. Hun har tidligere arbeidet innen sykehjem, hjemmesykepleie, hjemmetjeneste, avdeling for funksjonshemmede og forvaltningskontor som enhetsleder for Pleie og omsorgs i Midtre Gauldal kommune. Kristin har videreutdanning innen kommunal saksforvaltning og helserett, og har lang fartstid som saksbehandler og med forvaltning. Hun har studert helseledelse ved Bi og har i tillegg videreutdanning innen strategisk kompetanseledelse og krise og beredskap. Hun har tidligere vært enhetsleder i Melhus kommune på sykehjem og i hjemmetjeneste. Hun har også fartstid som sykepleier ved barneklinikken og kreftavdelingen ved St. Olavs Hospital. I Trondheim kommune jobbet hun som fagkoordinator og fagansvarlig sykepleier, og etablerte Gartneriet avlastningsbolig og helseteam for syke barn ved Helse og avlastningstjenesten for barn og unge. Kristin Grindstuen er svært engasjert i utvikling av sine medarbeidere og sine ledere. Hun bruker målbevisst tid og ressurser på å legge til rette for systematisk utdanning og kompetanseheving.

Siste Innlegg

Hva betyr samtykkekompetanse egentlig?

Av Kristin Grindstuen 7. desember 2017

Et grunnleggende trekk ved vårt rettssystem er at menneskets fysiske og psykiske integritet ikke skal krenkes. Menneskerettighetene bærer prinsippet om menneskets absolutte og universelle ukrenkelighet med rett til beskyttelse mot overgrep, ydmykelse og uverdig behandling.

Les mer ›

Temaer: helse og omsorg

Hvorfor satse på lederutdanning innen helse og omsorg?

Av Kristin Grindstuen 4. mai 2017

God ledelse er avgjørende for at kommuner skal kunne styre etter lov og forskrift, i arbeidet med kvalitetssikring og pasientsikkerhet.

Les mer ›

Temaer: helse og omsorg, ledelse

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg