Kurt O. Bjørnnes

Kurt O. Bjørnnes er privatpraktiserende advokat. Han har bred erfaring når det gjelder håndtering av ulike arbeidsrettslige og forvaltningsrettslige problemstillinger. I tillegg til prosedyreerfaring for domstolene, har han gjennom mange år undervist i departementer, direktorater, for fylkesmenn og for kommuner.

Siste Innlegg

Hva betyr de nye personvernreglene (GDPR) for offentlige virksomheter?

Av Kurt O. Bjørnnes 9. november 2017

Mai 2018 blir det innført nye regler for behandling av personopplysninger. Dette skjer som følge av EUs persondataforordning, General Data Protection Regulation (GDPR).

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk

Offentlig ansattes ytringsfrihet om interne forhold på arbeidsplassen

Av Kurt O. Bjørnnes 26. mai 2017

Spørsmålet om offentlig ansatte har anledning til å ytre seg om interne forhold på arbeidsplassen dukker opp med jevne mellomrom. Jeg skal ta for meg jussen på området: 

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk

Hvordan vurdere hvem som er best kvalifisert i en tilsettingssak?

Av Kurt O. Bjørnnes 2. februar 2017

Ved ansettelser i offentlig sektor skal den som er best kvalifisert velges. Dette er hovedinnholdet i det såkalte kvalifikasjonsprinsippet som i stor grad er et ulovfestet prinsipp, men som har sin forankring i tariffretten.

Så hvordan skal du klare å vurdere hvem som er best kvalifisert av kandidater med ulik arbeidserfaring og personlighet? Og finnes det unntak til dette prinsippet? Her er det du bør vite:

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, kompetanse

Hvordan gi advarsel til en arbeidstaker?

Av Kurt O. Bjørnnes 22. desember 2016

Det er mange misoppfatninger rundt dette med å gi advarsler til arbeidstakere. Mange tror at det alltid skal leveres advarsel før det gis oppsigelse og noen forveksler det med ordenstraff. Her er det du bør vite om advarsler:

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, ledelse, avskjed, oppsigelse

Slik sikrer du en ryddig nedbemanning i din virksomhet

Av Kurt O. Bjørnnes 27. oktober 2016

Nedbemanninger er aldri hyggelig for hverken arbeidsgiver eller arbeidstaker. Likefult kan det være en nødvendig prosess. Derfor er det desto viktigere at du gjennomfører en god oppsigelsesprosess slik at de ansatte føler seg inkludert og respektert. Her har vi samlet noen punkter du kan ta til hjelp: 

Les mer ›

Temaer: ledelse, nedbemanning

Avskjed eller oppsigelse? Dette bør du vite

Av Kurt O. Bjørnnes 13. oktober 2016

Oppsigelse av ansatte er et vanskelig tema med mange fallgruver. Derfor er det viktig at du som sitter med personalansvaret kjenner til de ulike begrepene, lovene og forbeholdene. Her er det du bør vite om avskjed og oppsigelse.

Les mer ›

Temaer: ledelse, avskjed, oppsigelse

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg