Lars Metlid

Lars foreleser på flere områder, men med vekt på ledelse og økonomi. Lars er utdannet sivilagronom i tekniske fag og har lang ledererfaring på høyt nivå i både offentlig og privat sektor. Hans lange ledererfaring i kommunal sektor gir inngående kjennskap til hvordan offentlig forvaltning er oppbygd og driftes – både praktisk og økonomisk. Lars er godkjent foreleser ved Høgskolen i Hedmark og foreleser på Lederutdanning helse og omsorg.

Siste Innlegg

6 feller ledere i offentlig sektor må styre klar av

Av Lars Metlid 19. september 2016

Som leder i offentlig sektor møter du stadig utfordringer i form av ressurskutt, lange prosesser og utydelige beslutningstakere. Det kan gjøre arbeidsoppgavene krevende å håndtere. Men du kan styre klar av skjærene om du er oppmerksom på følgende:

Les mer ›

Temaer: ledelse

Dette er unikt med ledere i offentlig sektor

Av Lars Metlid 19. september 2016

Du som er leder i offentlig sektor har mange av de samme arbeidsoppgavene som dem i privat sektor. Men du har også ansvarsområder, muligheter og utfordringer som er helt unike. Her er noen sentrale punkter: 

Les mer ›

Temaer: ledelse

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg