Ottar Høier

Ottar har lang og bred erfaring med personlig veiledning og organisasjonsutvikling, opplæring, kursledelse/fasilitering og gjennomføring av endringsprosesser. Han har praktisk bakgrunn fra sosialt arbeid, barnevern og arbeid med unge med atferdsutfordringer. Ottar er utdannet innenfor humaniora (Idéhistorie) fra UiO og offentlig administrasjon fra Høgskolen i Agder. Gestaltorientert coach fra Norsk Gestaltinstitutt Høgskole. Ottar har i mange år vært tillitsvalgt, både lokalt og sentralt i ”Foreningen for Rådmenn og andre ledere” i Fagforbundet. Han er medlem av GPO (Gestaltpraktiserende i organisasjoner), og studerer for tiden relasjonsbasert organisasjonsutvikling - «ROG» - ved RelationalChange i London.

Siste Innlegg

Lederutdanning – Et «Kinderegg» for kommuneledelsen, mellomlederne og medarbeiderne deres!

Av Ottar Høier 11. oktober 2019

Når over 200 kommuner har kastet seg på, og over 3000 mellomledere i helse og omsorgssektoren over hele Norge har gjennomført fire eller flere studie-emner i fag som spenner fra relasjonell ledelse og personlig utvikling til økonomi, juss og kvalitetssystemer, er det nærliggende å tro at vi må ha gjort noe rett. Den fulle oversikten hva som er suksessfaktoren(e) underveis kan vi ikke si helt sikkert. Det krever en mer kompleks analyse. Når alt nå har gått bra, og resultatene av satsinga og risikoen vi tok da vi satt i gang viste seg å gi gevinst, kan vi lene oss litt tilbake og reflektere over både prosessen og resultatene. Dette er et forsøk på en kort oppsummering av den refleksjonsprosessen. Noen av de som har deltatt har også velvillig stilt opp, og i et par videosnutter deler de noen av sine refleksjoner.

Les mer ›

Temaer: ledelse, kompetanse

Nå trenger Osloskolen humanister – ikke jurister

Av Ottar Høier 7. mai 2018

Bak all kritikken som har kommet mot lærere, elever ledere i Osloskolen de siste månedene ligger det et mangfold av udekkede behov. Det barn og unge, lærere og ledere i skolen trenger nå er ikke juridiske hjemler og regler for hva de kan si og ikke si, eller sanksjoner som skal ramme elever, lærere og ledere. Det de trenger er trygghet for at de behovene de har vil bli tatt på alvor, og at disse behovene blir dekket. Det vi har vært vitne til er fortvilelse, frustrasjon, sinne, avmakt, frykt – og hvilke strategier de involverte har sett det nødvendig å bruke for å synliggjøre at den hverdagen de opplever ikke klarer å møte helt grunnleggende menneskelige følelser og behov. Nå trenger menneskene i skolen bistand, av erfarne og engasjerte humanister, som kan hjelpe med å identifisere, tydeliggjøre og sette ord på hva de trenger for å få arbeidsro.

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, oppvekst, krisehåndtering

Skoleledelse, sikkerhet, helse og psykososialt arbeidsmiljø

Av Ottar Høier 19. mars 2018

Formålet med «Lov om arbeidsmiljø» er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv. Arbeidssituasjonen skal gi full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Les mer ›

Temaer: oppvekst, trakassering, krisehåndtering

Ledelse i offentlig sektor; beste praksis

Av Ottar Høier 27. november 2017

Hvilke faktorer er avgjørende for god ledelse i offentlig sektor? Her har vi samlet fem ulike personlighetstrekk som  utmerker seg:

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, ledelse

Folkeskikk og uskikk på arbeidsplassen

Av Ottar Høier 16. februar 2017

Hvordan tar jeg best mulig vare på meg selv i en travel og krevende arbeidshverdag? Er arbeidsmiljøet ditt og relasjonene dine preget av «Kos med misnøye» eller samles dere innimellom og «Kjæler for det kjipe»?

Vi har vel gjort det alle sammen; sittet sammen i lunsjen, på kollegaens kontor eller over en øl etter jobb fredag ettermiddag, og slengt ut den ene meldinga etter den andre om hvor håpløs lederen eller kollegaene er. Når denne praten går er de det gjelder selvfølgelig ikke til stede. Vi snakker om, men ikke med. Det er noe som må ut. Ofte er det sterke emosjonelle krefter i sving.

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, kompetanse

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg