Owe Ødegården

Owe Ødegården er utdannet systemutvikler med lang erfaring i dokumentforvaltning og sikkerhet. Owe har vært med å lede flere prosjekter med å innføre nye sak og arkivsystemer i flere organisasjoner med gode resultater. Owe jobber i dag i Oslo kommune Bydel Ullern. Han har også vært leder for ØRU arkivgruppe som består av 6 kommuner på Øvre Romerike. Han har holdt flere foredrag og kurs om dokumentsikkerhet, forvaltning og forståelsen av å ha et velfungerende arkiv og dokumentsenter

Siste Innlegg

Dette bør enhver leder i offentlig sektor vite om arkivering og dokumentsikkerhet

Av Owe Ødegården 8. juni 2017

Dokumentsikkerhet handler om å beskytte/skjerme informasjon og her har offentlig sektor et stort ansvar. Allikevel hersker det mye usikkerhet rundt arkivering, roller og rettigheter, og autorisasjoner i de fleste virksomheter, spesielt på ledernivå.

Derfor har jeg i dette blogginnlegget tatt for meg det enhver leder i offentlig sektor bør vite om arkivering og dokumentsikkerhet:

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, dokumentsikkerhet

Dokumentsikkerhet og informasjonssikkerhet i offentlig sektor er et ledelsesansvar

Av Owe Ødegården 1. juni 2017

Som leder i offentlig sektor bør du vite at 80-90 % av de dokumentene som kommer inn er bevarelsesverdige. Samtidig må mye av dokumentasjonen skjermes på grunn av personvern. Det er i utgangspunktet saksbehandlerens oppgave å sørge for at informasjon blir ivaretatt på riktig måte, men det betyr ikke at du som leder er unntatt ansvaret. Her er det du bør vite: 

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg