Ragnhild Hvoslef Krüger

Ragnhild er utdannet statsviter, med sitt hovedfag innen sammenlignende politikk. Hun har også videreutdannet seg innen pedagogikk, veiledning, coaching og HMS. Ragnhild har erfaring fra Universitetet i Bergen, der hun jobbet med veiledning og administrasjon, og fra Bergen kommune, der hun blant annet har jobbet med folkevalgtopplæring. Hun foreleser i drift av eldreråd og råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne, HMS og arbeidsmiljø.

Siste Innlegg

Hva er forskjellen på drøfting og forhandling?

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 11. mai 2017

Det finnes ulike former for formelle møter mellom arbeidsgiver og arbeidstakers representanter. Og det er viktig å ha et avklart forhold til hvilket møte vi har, hvilke saker som omfattes av forhandling, drøfting og informasjon, og at partene er enige om hovedlinjene på forhånd. Dette blogginnlegget tar for seg forskjellene mellom drøftingsmøter og forhandlinger:

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, ledelse, roller i HMS-arbeidet

Hvordan tar virksomheten din imot varsler om kritikkverdige forhold?

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 27. april 2017

Varsling av kritikkverdige forhold ved virksomheten kan være vanskelig og utfordrende, både for varsleren og den som tar imot varselet.

Hva kan vi så gjøre for å ufarliggjøre varsling og ta slikt imot på en ryddig og positiv måte, slik at virksomheten fremstår med en positiv varslingskultur?

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, krisehåndtering

Hvordan få utbytte av å delta på kurs

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 30. mars 2017

Kravene til kompetanse og effektivitet blir stadig større og i alle virksomheter vil det være behov for kursing og kompetanseutvikling, men hvordan sikrer vi at vi både velger de rette tilbudene og at vi får brukt og delt kompetansen i ettertid?

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, ledelse, kompetansetiltak

Hvordan bør virksomheten snakke om arbeidsmiljøet?

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 16. mars 2017

De siste to årene har jeg holdt mange kurs og samlinger der vi har snakket om hvordan den enkelte virksomhet arbeider med arbeidsmiljøet. Det som slår meg er hvor sjelden det foreligger en konkret ordning for hvordan arbeidsmiljøet blir tatt opp og vurdert. I dette blogginnlegget skal jeg derfor fokusere på nettopp dette og presentere noen alternativer.

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, roller i HMS-arbeidet

Hvem gjør hva innen HMS?

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 10. november 2016

Arbeidsmiljøloven slår fast at arbeidsgiver skal sørge for at det utføres systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid på alle plan i en virksomhet. Dette skal gjøres i samarbeid med arbeidstakerne og deres tillitsvalgte.

Så hvordan fordeler vi arbeidsoppgavene med tanke på HMS, og hvordan sørger vi for en god kommunikasjon rundt det arbeidet som blir gjort?

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, roller i HMS-arbeidet

7 punkter som sikrer gunstige medarbeidersamtaler

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 29. september 2016

De fleste virksomheter gjennomfører medarbeidersamtaler i løpet av året. Men få ledere er klar over hvor gode slike samtaler kan være for å bygge relasjoner, forbedre arbeidet og styrke nærværet i bedriften.

Det er heller ikke vanskelig å gjennomføre en effektiv og gunstig medarbeidersamtale. Her har du syv punkter for å komme i gang:

Les mer ›

Temaer: medarbeidersamtaler

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg