Jeg sitter med en klient hvor jeg har fått beskjed om at det dreier seg om «litt skolevegring og litt rusmisbruk».