Landet rundt har kommunale enhetsledere hatt utbytte av Helselederprogrammet. Det startet hos oss i Glåmdalsregionen, med tydelige resultater.