shutterstock_136756115-437070-edited.jpg

Alle mennesker ønsker å gjøre en best mulig jobb, også ledere. Det betyr ikke at vi alltid lykkes, noe som kan være vanskelig å både oppdage og anerkjenne. Dette fordi vi ser oss selv innenfra, og sjelden reflekterer hvordan andre ser og oppfatter oss utenfra.

Så hvordan kan du som leder sørge for at du blir sett slik du ønsker å fremstå? Her er mine refleksjon om temaet:  

Oppfattelsen henger sammen med forventninger

I mitt virke som leder har jeg møtt mange som sier: «Jeg er ikke sånn. Det er ikke meg». Da begynner jeg alltid å lure på hvem vedkommende er. Er du alltid den samme?

Vi er ikke alltid like. Vi preges av den situasjonen vi er i både som medarbeider og leder. Det er viktig å anerkjenne.

Alle har vi forventninger til oss selv i ulik grad, men like viktig er det at omgivelsene har forventninger til oss. Ofte er det ikke helt samsvar mellom egne og andres forventninger. Diskuterer du forventninger med dine kolleger?  

Les også: Hvordan bør virksomheten snakke om arbeidsmiljøet?

Hvordan finne svaret?

Kan jeg ikke bare spørre? Det er lov, men gir sjelden rett svar. Vi har våre motiver for våre utsagn. Noen ganger vil vi støtte, andre ganger støte. Du vet ikke alltid hvilke motiver de du spør har, og det er ikke alltid lett å være åpen om dette i leder/medarbeiderrelasjonen.

Gjennom mange år som veileder for ledere har jeg sett at en 360° ledervurdering kan være en sterk øyeåpner. Her kommer det tydelig frem hvilke styrker og svakheter dine omgivelser ser hos deg. Ofte er det mange bekreftelser, men også en del nytt. Det som alltid kommer frem er at de ulike omgivelsene ser deg ulikt. Dine kolleger i ledergruppa ser deg annerledes enn dine medarbeidere. Også innen gruppene vil synet på deg som leder sprike.

Les også: Slik tar du lederteori ut i praksis

Hvorfor 360°?

 • Omgivelsene kan ha andre forventninger til oss enn vi har til oss selv.
 • Det er forskjell på hvordan vi er og hvordan vi ønsker å være.
 • Gamle forestillinger kan være feil. Vi har endret oss.
 • Du får et mer utdypet svar enn om du spør direkte.
 • Du får se ulikhetene i oppfatningen av deg som leder.

Hva måler en slik test?

En 360° måler hvordan de rundt deg oppfatter deg som leder. Det vanlige er at man vurderes av leder, kolleger på samme nivå, medarbeidere og ikke minst; man vurderer seg selv. Den måler ikke hvordan du er hver eneste dag, men det inntrykket de rundt deg sitter med på vurderingstidspunktet.

Kan det bli feil fordi det påvirkes av det øyeblikket man vurderer lederen? Noe feil kan det bli, men fordi mange svarer utjevnes feilkildene slik at resultat har verdi. Dessuten vil det alltid være bedre enn å leve i blinde.

Alle slike tester har sin egen oppbygging, men de fleste har følgende elementer: 

Kommunikasjon

Dette omhandler både utadrettet og mottakende kommunikasjon. Det sjekkes gjennom en rekke påstander som respondenten tar stilling til.

 • Lytte til andres bidrag
 • Bearbeide informasjon
 • Evnen til å kommunisere effektivt

Lederskap

Lederskap måles både mot relasjonskompetanse og det å lede. Delegering er et område mange ledere har nytte av å vurderes på. Her ligger grunnlaget for ikke å slite seg ut.

 • Evnen til å vekke tillit
 • Lede andre
 • Delegere ansvar

Tilpasningsevne

Her måles evnen til bygge relasjoner og tilpasse seg nye situasjoner. Samtidig som man viser hvordan en ser på nye situasjoner som et mulighetsområde.

 • Tilpasse seg ulike situasjoner
 • Kreativ tenkning ved håndtering av nye problemstillinger

Relasjoner

Målingen knytter seg til både én til én relasjon og det at man skal kunne jobbe i team.

 • Vurderer kapasiteten til å bygge personlige forhold
 • Legge forholdene til rette for et vellykket teamarbeid

Oppgaveadministrasjon

 • Måler ferdighetsnivået for å arbeide effektivt
 • Hvor kompetent er en i arbeidet?

Produktivitet

Alle trenger å være gode på resultater, men hvor god er man? Samtidig kreves det av en leder at man kan handle når situasjonen krever det.

 • Evnen til å vise handlekraft
 • Evnen til å oppnå resultater

Utvikling av andre

Hverdagen til en leder krever at man legger til rette for at medarbeidere kan bli motivert. Greier man det?

En leder må evne å utvikle talenter, ikke frykte deres kompetanser. Gode ledere utvikler medarbeidere til å vokse ut av lederens egen organisasjon enten internt eller eksternt.

 • Måler evnen til å utvikle individuelle talenter
 • Motivere på en vellykket måte

Egenutvikling

Alle trenger å utvikle seg, også ledere. Tar du som leder dette på alvor eller blir det nedprioritert? Her kan du få svaret på hvordan du oppleves.

 • Atferd som viser at en forplikter seg
 • Tar ansvar
 • Søker etter forbedringsområder

 

Ta kontakt for en FAGPRAT  

 

Ønsker du tilgang til vår gratis jobbanalyse? Få tilgang her ›