Dette er unikt med ledere i offentlig sektor

Du som er leder i offentlig sektor har mange av de samme arbeidsoppgavene som dem i privat sektor. Men du har også ansvarsområder, muligheter og utfordringer som er helt unike. Her er noen sentrale punkter: 

Du bygger og videreutvikler velferdssamfunnet vårt

Offentlige ledere og ansatte bygger og videreutvikler velferdssamfunnet i Norge. Ledere i offentlig sektor har viktige roller, og sørger blant annet for at helsevesenet, skolevesenet, ambulansetjenesten, brannvesen og politi fungerer optimalt. Dette er givende oppgaver, men det krever også mange tøffe tak.

Det er mange som tar velferdssamfunnet vårt for gitt, men du som leder bør virkelig være stolt av å jobben du gjør i offentlig sektor. Uten deg vil mye av det folk flest tar som selvfølgeligheter, svinne hen. 

Du sikrer gode og likeverdige tjenester

Du bygger og vedlikeholder systemer som sikrer gode og likeverdige tjenester for alle. Tilbudet gjør ikke forskjell på Kong Salomo og Jørgen Hattemaker. Både skole og helsevesenet i Norge er veldig godt. Brannvesen, ambulansetjenesten og politi sikrer trygghet for alle. Dette er  bare en liten flik av det store, apparatet som ivaretar velferden til alle, store som små, gamle som unge.

Du lærer mye om samfunnsliv, samfunnsstrukturer og et vidt spekter av fag

Offentlige ledere får muligheten til å utvikle seg på mange plan og mange områder, gjennom hele yrkeslivet. Det offentlige apparatet vårt er stort og sammensatt. Dette åpner for unike muligheter, om du har lyst, interesse, og er nysgjerrig.

Du kan utvikle deg både som yrkesutøver, leder og menneske i et samspill og i samhandling med flinke og myndige medarbeider. Du lærer deg å se og forstå sammenhenger i det sammensatte og komplekse samfunnet vårt, og du lærer samfunnsøkonomi og offentlig lovforvaltning som kanskje er det viktigste av styringsmekanismer og redskap.

Du har dedikerte og myndiggjorte medarbeidere

Mennesker velger neppe å jobbe innen helsesektoren og skolevesenet for å bli rike og berømte. De er ofte dedikerte, gir omsorg og velger å bruke tid og krefter på at andre skal få det bedre, utvikle seg og ha en god hverdag. Mange bruker også egen fritid til å følge opp pasienter, brukere og elever.

Lovverket og forskrftsverket har over år åpnet for flate organisasjonsstrukturer. Dermed kan ansvar enklere delegeres. Dette gir særskilt myndiggjorte ansatte.

Ledere bør være beviste på viktigheten av god kommunikasjon og god rammesetting og gode relasjoner. Her er mye fin grobunn for kanskje det viktigste for å gjøre en god jobb: Relasjonskompetanse.