shutterstock_404005333-569238-edited.jpg

For noen er det åpenbart at fokus på HMS gir færre skader, mens andre stiller seg tvilende til effekten. I dette blogginnlegget har jeg valgt å trekke frem et par eksempler fra HMS-rapporten til Orklakonsernet, som viser at fokus på HMS kan redusere skader.

Orklakonsernets offentlige HMS-rapport følges cirka 5000 ansatte over en periode. Fra denne rapporten har jeg plukket en av mange interessante saker: I et tilfelle får en ansatt en alvorlig skade som følge av en støv-antenning. 

Orkla fulgte opp hendelsen med ny risikovurdering basert på ny kunnskap fra den konkrete hendelsen. Deretter iverksatte de flere kompenserende tiltak hvor det ble lagt stor vekt på opplæring av ansatte. Så langt har Orkla ikke hatt nye saker av samme type.

Det kan selvfølgelig være flere grunner til dette, men min påstand er at Orkla har brukt hendelsen på en konstruktiv måte som i stor grad har redusert sannsynligheten for nye hendelser av denne typen.

Les også: Hvem gjør hva innen HMS?

Orkla har også halvert sykefraværet ved skader på bare ett år. Selv forklarer de dette med målrettet, fornyet HMS-opplæring av ledere og tillitsvalgte.

I analysen av sykefravær ved personskade viser de til at:

  • H1-verdien (antall personskader med fravær pr. million arbeidstimer) gikk ned fra 5,6 i 2013 til 3,4 i 2015.
  • H2-verdien (antall personskader med fravær, behov for medisinsk behandling eller arbeidsbegrensning pr. million arbeidstimer) gikk ned fra 13,1 i 2013 til 6,0 i 2015.

Hvordan oppnå konkrete resultater?

Et viktig moment i denne sammenheng er at sykefraværet i seg selv IKKE har gått ned. Orkla har samme prosenttall på sykefravær, men antall SKADER er halvert. Slik jeg leser dette har de sett forbi tallene i "NAV rapporteringen" og sett på hvilke av fraværstallene som har betydning. De har, med andre ord, foretatt en verdivurdering av hendelsene de skal behandle og gjort noe med det som fremstår som det viktigste. Dette er hemmeligheten for å oppnå konkrete resultater som ivaretar både arbeidsmiljøet og produksjonslinjen.

For meg er dette et godt eksempel på at tiltak kan ha effekt hvis de er innrettet mot årsak i stedet for symptom. Derfor blir min personlige konklusjon at målrettet HMS-arbeid har effekt. Hva mener du?