God renholdsledelse

Jobben som renholdsleder kan være utfordrende. Faget krever høy faglig kompetanse samtidig som kravene til effektivitet stadig blir strengere. Det er allikevel noen som får det til bedre enn andre. Her er hva vi mener kjennetegner disse lederne:    

For det første bør renholdsledere kunne motivere mennesker, ha en klar visjon og være interessert i å skape en utviklende kultur som bygger på god behandling av mennesker. For det andre bør de benytte metoder og utstyr som gjør det mulig å levere kvalitet og jobbe ergonomisk. Til sist bør de klare å opprettholde smilet og humøret i hverdagen.

Renholdsledelse handler om: 

 • Mennesker
 • Innemiljø
 • Renholdsplaner
 • Økonomi
 • Utvikling

Mennesker

Renholdsledelse handler som i alle andre bransjer om mennesker. Motivasjon og holdning i yrket er kjempe viktig. Det gjelder å motivere renholderne til å bruke de beste metodene, være villige til å lete etter det beste utstyret, bruke de rette maskinene, ha det rette microfibersystemet og kjemikaliene som gjør hverdagen enklest mulig.

Les også: 7 faktorer som er viktige for å oppnå trivsel på jobben

Involvering av mennesker bør være hovedfokuset til en renholdsleder, da kravene til punktene over ofte blir avgjørende i en hektisk hverdag. Menneskene bør alltid stå sentralt

Det er de som gjør det mulig å utvikle virksomheten, dokumentere godt og levere konkurransedyktig renhold.

Innemiljø

En renholdsleder bør kunne klare å få brukerne på lag slik at de kan legge forholdene  til rette og lette arbeidsdagen til de ansatte.

Et eksempel på dette kan være å få elevene på en skole til å rydde ut inventaret i klasserommene, slik at renholderne hver 3-4 uke kan komme inn og bruke combimatmaskin. Slik vil gulvet få pleie og man slipper de tunge oppskuringene.

En god renholdsleder bør innføre NS-INSTA 800. Dette vil sørge for meget god dokumentasjon av arbeidet som gjennomføres, som igjen vil gi et godt innemiljø.

Det er motiverende for alle som ferdes i byggene.

Renholdsplaner

Gode renholdsplaner gjør det enklere å:

 • Beregne stillingsstørrelse

Du kan være ute i god tid med å få innvilget nye stillinger og raskere se om dagens stillingsbrøk er fornuftig.

 • Kjøpe utstyr

Som for eksempel maskiner, mopper, kluter og rengjøringsmidler.  

 • Behandle/vedlikeholde gulv

Få oversikt over hva som bør gjøres før oppstart og hva gulvene vil kreve av tid og penger.

 • Planlegge arbeidet

Hva gjør dere? Hvor ofte? På hvilken måte? Hvorfor gjør dere det på den måten? Hva er det dere IKKE gjør?

 • Effektivisere

Sørg for å bruke økonomiske ressurser rett. En levelig renholdsplan på rengjøringstrallen via for eksempel en Ipad, vil gjøre hverdagen enklere og gi renholderne oversikt over hva som skjer i bygget. Det er tidsbesparende.

Les også: 6 ting vi kan hente fra prosjektmetodikk og innføre i arbeidshverdagen

Økonomi

Som renholdsleder bør man være opptatt av økonomi. De neste årene blir det spesielt viktig å fokusere på effektivitet. Ytelsen vil bli høyere samtidig som kvaliteten må opprettholdes, og menneskene skal trives.

Utgiftene ved renholdsarbeid er fordelt cirka på denne måten:

 • Lønn 83%
 • Strøm og vann 12%
 • Utstyr 3-5 %

Den største utgiften er altså de ansatte. Derfor er det viktig å legge til rette for at de kan utføre jobben sin på best mulig måte. Bruk alltid det beste av utstyr, for eksempel et automatisk doseringssystem for rengjøringsmidler. Det vil forenkle hverdagen til renholderne betraktelig, som i sin tur øker tilfredsheten og kvaliteten på arbeidet.

Utvikling

En god reholdsleder bør være nysgjerrig og villig til å lære. Lag gjerne en plan for utvikling i avdelingen med konkrete mål. Slik vil de ansatte få noe å strekke seg etter.

Husk: «Den som tror man er ferdig utlært, er ikke utlært, men ferdig»