Har du et tillitsbasert arbeidsmiljø?

I disse dager er det mye fokus på makt og samhandling på arbeidsplassen. Det er et viktig spørsmål som rinner meg i hu i den forbindelse: Har vi god ytringskultur på våre arbeidsplasser?

Gjennom mange år som konsulent har jeg møtt mange ulike organisasjoner i både offentlig og privat sektor. Husker fortsatt en organisasjon jeg jobbet med som innledet med at hos dem hadde de det så koselig. Det var ingen store uenigheter og alle snakket så greit med hverandre. Min første respons var; så dere tør ikke ta opp konflikter.

Vanskelige hendelser

Over tid vil vi alle oppleve hendelser som ikke er greie. Spørsmålet er hva vi gjør med dem? Noen velger å brenne inne med dem. Lukker seg og håper at det går over. Det kan være greit, men kan også føre til at man ikke får avklart og lukket saken. Over tid gir det uheldige konsekvenser for mange, og det er heller ikke bra for arbeidsmiljøet.

Les også: Hvordan bør virksomheten snakke om arbeidsmiljøet

Hvem kan du snakke med?

Det må hver enkelt finne ut selv, men det henger ofte sammen med hvordan man har jobbet sammen og etablert relasjoner. Hvem har den ansatte  tillit til? Ved problemstillinger knyttet til noe i arbeidsforhold, bør alle medarbeidere rette seg til lederen. Er du forberedt på det ansvaret? Det er nemlig du som leder som skal være støtte og sparringspartner i det meste som gjelder jobbforhold. Dette opparbeides gjennom erfaring med hverandre.

Tillit en forutsetning

Hva da om erfaringen tilsier at du ikke har tillit som leder? Ta det opp med vedkommende. Gi ham eller henne en sjanse til å finne ut av det sammen med deg. Ofte kan det løses med dialog. Det kan være situasjoner der dette ikke er mulig av ulike grunner. Kanskje du er en del av problemet?

Kollega som sparringspartner

Hvem kan medarbeiderne snakke med om det ikke passer å snakke med deg? Har de en god kollega det er naturlig å snakke med? Gode kolleger kan være gull verdt i en vanskelig situasjon. Er det alle saker man kan diskutere med en kollega? Det er viktig at intensjonen med samtale er å løse sakene, ikke fare med sladder. Kolleger som sladrer og diskuterer bak ryggen på kolleger og ledere, løser ikke problemer, de forsterker dem.

Konflikt kan være sunt

Et godt arbeidsmiljø tåler uenighet og konflikt. Det er grunnlag for vekst. Ingen vekst uten utrygghet, men vi har ulike grader av toleranse i slike sammenhenger. Derfor må vi snakke sammen. Vi må finne ut hvordan vi ønsker å ha det blant kolleger. 

Les også: Folkeskikk og uskikk på arbeidsplassen

Vi er forskjellige

Vi har ulike personligheter og adferdstendenser, men kan likevel samhandle og kommunisere godt. Vi må bare forstå hverandre. Det finnes en rekke personprofilverktøy som kan være nyttige for å se hverandre med nye øyne. Ofte generaliserer man ut fra eget ståsted, men medarbeiderne dine er ikke deg. Finn frem til hvem de er. Snakk med dem, så vil du lære noe nytt, i hvert fall om du tillater deg å lytte.

Vi må forstå hverandre, respektere hverandre og snakke sammen. Da er mye gjort!

 

  Last ned gratis: Fem-trinns samarbeidsmodell for å bedre vernearbeidet Last ned nå ›