Hva trenger jeg å endre for å bli en bedre leder?

Verden endrer seg stadig raskere og vi må endre oss med den. Hva trenger jeg å endre for å bli en bedre leder? Jeg har noen tanker, men jeg vet ikke alltid hva som virkelig er behovet. Alle ansatte ønsker å gjøre en best mulig jobb, også ledere. Det er ikke alltid at ansatte opplever det i utfordrende situasjoner, men det er mange gode ledere.

Er selvbildet rett?

Alle har et visst bilde av seg selv og hvordan man opptrer, men det er ikke sikkert at det er det fullstendige bildet. Gjennom mange års erfaring med bruk av 360° graders lederverktøy, har jeg sett at egenvurdering ikke alltid stemmer med andres vurdering. Vi opptrer også ulikt i ulike grupperinger. En leder kom til meg med sin totalvurdering og lurte på hva han skulle gjøre med den. Den viste nemlig at han skåret dårligst på alle punkter i vurderingen når lederkollegene vurderte ham. Medarbeidere og sjefen var godt fornøyd.

Les også: Blir jeg som leder sett slik jeg ønsker å fremstå?

Bruk en kritisk venn

Hva skulle han så gjøre? Jeg svarte at det måtte han bestemme selv. Det er alltid slik at man selv bestemmer hva man gjør med informasjon. Min rolle var å hjelpe ham å forstå hva som lå i vurderingene og hvilke muligheter det ga. Den som bistår må være kompetent til å forstå og veilede. Samtidig er hensikten å utvikle. Derfor sier jeg; «bruke en kritisk venn».  En coach eller veileder kan hjelpe deg med å tolke og forstå, men det er alltid ditt valg hva du gjør med det du vet.

Bruk et måleverktøy

Et 360° graders lederverktøy hjelper deg til bedre innsikt ved at du får vite hvordan du blir opplevd av andre. Det vanlige i slike verktøy er at du vurderer deg selv, sjefen din vurderer deg, kolleger på samme nivå og de du leder vurderer deg. Du står i sentrum og alle rundt deg vurderer deg ut fra sitt ståsted. Derfor kalles det et 360° verktøy.

Resultatet vil alltid være at du blir opplevd ulikt ut fra hvilken gruppe som svarer. Samtidig vil det være ulike syn på deg som leder innen samme gruppe respondenter.

Les også: Få 7 tips tips til hvordan du kan lykkes med 360° ledervurdering

Utviklingsverktøy skal ikke misbrukes

Jeg møtte en toppleder som mente dette ville være et fint verktøy for å premiere gode prestasjoner hos lederne sine. Mitt svar var enkelt: da må du finne en annen samarbeidspartner. Dersom vurderingen har en annen funksjon enn utvikling, vil du kunne få helt feil svar. Sympati og antipati vil påvirke tilbakemeldingene. Målet blir utydelig!

Hvorfor bruke måleverktøy?

Hvorfor bruke 360° graders lederverktøy? For bedre å forstå hvordan du virker som leder, og bedre kunne utvikle deg som leder. Vi greier aldri å se oss selv helt og fullt utenfra. Andre ser deg annerledes enn du gjør. Jeg opplever at mange ledere blir positivt overrasket over vurderingene. De ser at mange mener de gjør mye bra.

Les også: Dette er det viktigste innen personalledelse

Samtidig får du konkrete forbedringspunkter. Du får en bedre forståelse av hva du skal gjøre for å bli bedre og hvor du skal gjøre det. Endringene vil være ulike i forhold til ulike grupper. Ikke bruk denne vurderingen til å finne ut hvem som mener hva om deg. Det kan oppleves som en form for heksejakt.  Alle innspill er velmente for at du skal kunne utvikle deg.

7 tips: Hvordan lykkes med 360° ledervurdering Få tilgang her ›