Hva trenger jeg av innsikt for å bli bedre som leder

Vår utfordrende hverdag skaper behov for bedre samhandling og teamfølelse. Kompleks hverdag og behovet for stadig utvikling gjør at vi sammen blir bedre enn som enkeltindivider. Er vi da gode til å jobbe i team? Det er det mange svar på, men har du sjekket?

Mål, så vet du hva som er virkeligheten

Erfaringen er at vi i for liten grad jobber skikkelig med å bygge gode team. De færreste måler teamets styrke og effektivitet som team. Bruk verktøy og mål. Da har dere bedre utgangspunkt for å vite hva som kreves for å utvikle teamet.

God kommunikasjon styrker teamet

En forutsetning for å lykkes, er god kommunikasjon. Så kan du spørre; hva er god kommunikasjon? En av forutsetningene for god kommunikasjon er forståelse av hverandre som person. Til dette kan du gjerne bruke en test for adferdsprofil. Mange kaller dette for personlighetstest, men jeg foretrekker å snakke om adferdstendenser. Vi har alle typer adferdstendenser i oss, men velger handlinger ut fra rolle og setting ulik adferd. Eksempler på slike tester kan være Big Five, Disc, Cut-e og JTI.

Les også: Hvordan skape god kommunikasjon på arbeidsplassen

Hvilke verktøy?

Skal du bruke testen som grunnlag for å forstå hverandre og hva det betyr for kommunikasjon, så velg den testen du mener fungerer for deg. Personlig foretrekker jeg en Disc til dette formål (men ikke til rekruttering). Den gir på en lettfattelig måte en innsikt som forklarer noe om hvorfor vi agerer som vi gjør i ulike situasjoner. Selv har jeg opplevd dette som en forløsning for enkelte i team: «Nå forstår jeg hvorfor jeg føler meg utenfor i denne gruppen»

Tillit som plattform

Når grunnlaget er lagt, gjelder det å måle teamets styrke som team. Min erfaring med Five Behavior har gjort at jeg foretrekker det verktøyet, men du har kanskje andre som fungerer for deg. Five Behavior har som navnet sier fem områder. Det første er sårbar tillit. Gjennom forståelse av hverandre, kan man bygge opp en tillit som innebærer at man kan være åpne om feil og mangler; både egne og andres. Kommunikasjon og tillit er en forutsetning for resten av Five Behavior.

Les mer: Hva konflikter kan gjøre med arbeidsmiljø og tjenestekvalitet 

Konflikt for forståelse

Et team må tørre å ta konstruktive konflikter. Vi må tørre å utfordre standpunkter selv om det kjennes både vondt og ubehagelig. Da først kan vi komme frem til de beste løsningene for teamet. Dette betyr ikke at man hele tiden må jobbe for å finne konsensus. Etter grundig diskusjon, blir beslutningen tatt og da er det forventet at man er lojal. Samtidig er det større sannsynlighet for forpliktelse til beslutningene når de er fremkommet gjennom en slik prosess

Les også: 7 faktorer som er viktige for å oppnå trivsel på jobben. 

Forpliktelse og lojalitet

Mange team har for lite forpliktelse. «Jeg hører hva dere sier, men gjør som jeg vil.» Tydelig forpliktelse til beslutning og lojalitet i etterkant er grunnleggende for team. Ellers vil den enkelte ikke kunne utnytte sine ressurser fullt ut og heller ikke teamet vil fungere optimalt.

Kollektive mål

Har man sårbar tillit og gode forpliktelser innad i teamet, er det også rom for å ansvarliggjøre hverandre på vei mot teamets felles mål. Det vil være situasjoner hvor man opplever at medlemmene av teamet ikke helt er på linje og følger det som er avtalt. Et godt team tar det opp og finner ut hva dette dreier seg om. Foreligger det misforståelser? Skjedde det noe som forklarer handlingen? Denne ansvarliggjøringen skaper helhetlig team og gode resultater. Det motsatte skaper surmuling og baksnakking.

Et godt team har kollektive mål. De ser at teamets mål er større enn enkeltindividets mål. Handlingen preges av denne forståelsen og man er villig til å ofre noe for at teamet skal nå sine mål.

Gode team gjør det bedre og har det bedre

Gjennom å jobbe med dette har jeg sett store endringer i team på svært kort sikt. Det har gitt bedre arbeidsmiljø og mer fornøyde teammedlemmer. Det gir bedre resultater for den enkelte og teamet!