Hvordan få utbytte av å delta på kurs

Kravene til kompetanse og effektivitet blir stadig større og i alle virksomheter vil det være behov for kursing og kompetanseutvikling, men hvordan sikrer vi at vi både velger de rette tilbudene og at vi får brukt og delt kompetansen i ettertid?

Hva trenger vi?

Jungelen av tilbydere av kompetansetiltak er stor, og det kan være fristende å hoppe på alle de ferdige tilbudene som finnes der ute men, husk å fokusere på hvilken kompetanse dere faktisk trenger internt. Ta dere tid til en gjennomgang av den kompetansen dere har og den dere trenger å bygge opp, slik at dere vet hva dere skal lete etter.

Les også: 8 punkter som sikrer en suksessfull kompetanseplan

Hvem skal på kurs?

Er dette kompetanse som bare noen få i virksomheten trenger, eller hadde det vært mer nyttig om flere fikk opplæringen sammen? Ved å organisere opplæring internt, kan flere få utbytte av kursingen. Samtidig kan det være nyttig å gå på eksterne kurs fordi man også lærer noe om andres spørsmål og erfaringer. Her er det ingen fasitsvar, men det er viktig at dere tar bevisste valg.

Hvordan skal vi arbeide med dette etterpå?

Det er viktig at den nye kompetansen blir tatt i bruk så raskt som mulig. Kurs blir lett en hyggelig hendelse uten store ettervirkninger dersom man ikke har en plan. Uansett om flere har gått på kurs sammen eller om en eller to har gått på et eksternt kurs, bør alle deltagerne ha et ansvar for å dele kompetansen sin med resten av sine kollegaer. Enten ved selv å presentere noe av det de har lært, eller ved å tilby hjelp til kolleger.

Les også: Hvordan sørge for virkningsfulle kompetansetiltak?

Aksjonslæring - en metode for kompetanseutvikling

Vi lærer mye av å gå på kurs, men vi lærer enda mer av å bruke den nye kompetansen og formidle den til andre. Gjennom aksjonslæring settes denne måten å arbeide med kompetansedeling på i system. Ideen er enkel; I en avtalt periode skal deltagerne skrive en kort logg over erfaringer innenfor et avtalt område i egen virksomhet. Med jevne mellomrom samles de for å dele og utforske noen av disse erfaringene.

Hvorfor lyktes jeg i går når jeg ikke gjorde det i forgårs?

Hva var annerledes den gangen og hvordan kan jeg sørge for at jeg gjør det igjen og kanskje lykkes på samme gode måte?

Det er selvfølgelig også mulig å bruke aksjonslæring for å diskutere de gangene ting ikke gikk bra, men erfaringene tilsier at vi lærer mer (og får det hyggeligere sammen) gjennom å diskutere det vi faktisk fikk til.

En slik erfaringsutveksling kan også gjøre det lettere å sette ord både på hvilken kompetanse vi har og hvilken vi trenger.

Og så begynner hele prosessen på nytt, for kompetanseutvikling er noe vi aldri blir ferdig med.

 

Last ned gratis: 15 regler for konstruktiv kommunikasjon på arbeidsplassen Last ned nå ›