shutterstock_486712006-158010-edited.jpg

I dagens endringssamfunn stilles det krav til ansattes evne og vilje til å lære. Det samme kan sies om virksomhetenes evne til å tilpasse seg stadige endringer i omgivelsene. Det satses i større eller mindre grad på ulike kompetansetiltak, men hva kjennetegner de tiltakene som gir god effekt? 

Tiltakene som blir iverksatt kan være virksomhetsinterne (med interne eller eksterne prosessveiledere eller forelesere), eller åpne opplegg der deltakere fra flere virksomheter møtes. Dokumentasjon som tar for seg effekten av slike tiltak er i det beste mangelfull og i det fleste tilfeller ikke-eksisterende. Derfor er det viktig å vurdere hvordan tiltakene følges opp, og ikke minst, evalueres.

Les også: 8 punkter som sikrer en suksessfull kompetanseplan

Et av de viktigste suksessfaktorene knyttet til kompetanseutvikling er hvordan lederen følger opp tiltakene. Hverdagen griper oss alle og vi prioriterer det vi blir målt på. En positiv oppfølging fra en overordnet gir både stimulans og et dytt når det går trått.

Kompetansetiltaket må henge på "greip"

Kompetansetiltaket må være reelt og akseptert. Deltakerne må oppfatte at tiltakene er viktig for den jobben de skal gjøre, og at det henger sammen med et behov for utvikling og forbedring. Samtidig må tiltaket henge sammen med virksomhetens utviklingsbehov.

Intern forståelse er essensielt

Sørg for at virksomheten utfører en grundig analyse av utviklings- og kompetansebehovet, og at det etableres en felles aksept og forståelse internt for disse behovene. Slike prosesser krever en forståelse av hvordan organisasjoner fungerer og endrer seg.

Les også: 6 feller ledere i offentlig sektor må styre klar av

Lag en god plan og adopter en metodikk og forståelse for hvordan jobben med å utvikle virksomheten skal gjøres. Dette vil skape et fundament for en positiv utvikling og virksomheten vil da kunne prioritere ulike tiltak på riktig måte.

Husk at arbeidet med kompetanseutvikling i en virksomhet ikke er statisk, men en del av et kontinuerlig forbedringsarbeid.