shutterstock_604204226-844275-edited.jpg

Før vi går inn på dette spørsmålet er det greit å spørre seg om hvorfor vi trenger team? Hva menes egentlig med team?

En definisjon på et team kan være en gruppe personer som jobber mot samme mål. Vi trenger altså i noen sammenhenger team for å utføre en eller flere oppgaver sammen. Det kan være et permanent team, eller det kan være et team som skal fungere for en bestemt oppgave i en avgrenset periode. Det kan for eksempel være en ledergruppe, medarbeidere som jobber på tvers av sektorer eller en prosjektgruppe. Det er mange eksempler på team som fungerer godt og sikkert like mange eksempler på team som ikke fungerer tilfredsstillende. Så hvordan kan vi sette sammen et godt team?

Hva skal til for at et team fungerer godt?

Når du skal sette sammen et team bør du ta hensyn til følgende spørsmål:

  • Hvilke egenskaper søker du etter?
  • Hvilke profiler vil du ha?
  • Bør du bygge teamet basert på hvilke grupper eller sektorer det enkelte team-medlemmet skal representere?

Om man rekrutterer til et permanent team, vil nok både faglige og personlige egenskaper telle som i en ordinær rekrutteringssituasjon. Dersom det er en konkret oppgave som skal løses internt er det vanligere å sette sammen teamet basert på faglig kompetanse og hvem man eventuelt skal representere.

Les også: Slik sikrer du en vellykket omplassering

Ulike roller i teamarbeid

Ulike roller bør vektlegges i ulike faser når man jobber i team. Hvordan ivaretas behovet for organisering, ferdigstilling, kreativitet, analyse, igangsetting i ditt team? Dette er bare noen av rollene som bør ivaretas. Husk at en person kan fylle flere roller.

Det er noen forhold det er viktig å være bevisst på for at et team skal fungere godt. Ulike personer og atferdsstiler kommuniserer på ulike måter. Når du skal sette sammen team er det derfor viktig å forholde seg til

  • ulike adferdstiler teammedlemmene har
  • hvor bevisst team-medlemmet er på atferdsstiler i samhandling og kommunikasjon med andre på arbeidsplassen
  • hvilke preferanser team-medlemmet har i samhandling med andre
  • hvilke roller det er viktig at team-medlemmene dekker i et team
Les også: Hvordan skape god kommunikasjon på arbeidsplassen?

Selvstendig ansvar

Alle medlemmer i teamet har et selvstendig ansvar for at teamet fungerer godt. Sørg for at medarbeidere er klar over dette ansvaret. De bør ha kjennskap til eget behov i samhandling med andre og jobbe konkret for å forbedre teamsamarbeidet på egen arbeidsplass. 

 

Last ned gratis: 15 regler for konstruktiv kommunikasjon på arbeidsplassen Last ned nå ›