God kommunikasjon pa arbeidsplassen

God kommunikasjon på arbeidsplassen er avgjørende for at de ansatte skal klare å samarbeide og løfte hverandre. Men hva er egentlig god kommunikasjon, og hvordan skaper man det?

Hva er god kommunikasjon?

Opplevelsen av hva som er god kommunikasjon vil variere mellom forskjellige mennesker. Enkelte liker å kommunisere kjapt med mye energi og innlevelse, andre foretrekker at man brukere mere tid, er grundigere og gjerne gjentar informasjonen flere ganger. Derfor er det viktig å øke bevisstheten til ansatte om hvordan de møter slike forskjeller. God kommunikasjon for en 8 åring er noe helt annet enn for en dreven tillitsvalgt.

Løsningsfokusert kommunikasjon

God kommunikasjon er gjerne et resultat av en god jobbkultur. Løsningsfokusert kommunikasjon handler om å gi oppmerksomhet til det som er bra i virksomheten. Det vi snakker om og tenker på har en tendens til å vokse. Snakker man mye om alt man ikke rekker eller alt man er misfornøyd med, får man gjerne mer av det.  Språk skaper virkelighet. Man kan velge om man vil glede seg over at tornegrenen har roser, eller om man vil ergre seg over at rosen vokser på en tornegren.

Les også: 7 punkter som sikrer gunstige medarbeidersamtaler

Noen ansatte elsker kos med misnøye, andre er flinke til å snakke hverandre opp. Det er en del av kommunikasjonsbevisstheten.

Faktorer du bør være oppmerksom på

For at en arbeidsplass skal være velfungerende er man avhengig av at de ansatte kommuniserer godt, slik at de klarer å samarbeide og det ikke oppstår misforståelser. Det er spesielt tre situasjoner man bør være oppmerksom på. 

  • Kommunikasjon på tvers av generasjoner

Ungdom i dag vokser opp og kommuniserer på en helt annen måte enn de som vokste opp for 20 år siden. Mange er faktisk ikke trent i å kommuniserer med voksne, fordi de har gått lange dager i barnehage og ser mye på tv når de kommer hjem. Dette har for mange resultert i for lite kommunikasjonstrening, og det kan skape utfordringer på arbeidsplassen på flere måter.

Les også: 6 feller ledere i offentlig sektor må styre klar av

Utfordringene gjelder ikke bare ansatte, men også brukerne av virksomhetens tjenester. Hvordan kommuniserer den unge sykepleieren med en syk mann på 65? På mange arbeidsplasser er dette viktige temaer og livslange læringsprosesser. Man blir aldri utlært i kunsten å kommunisere.

  • Kommunikasjon på tvers av språk og kultur

Flere arbeidsplasser bærer etter hvert preg av et mer fargerikt fellesskap, og det stiller ytterligere krav til hvordan vi kommuniserer med hverandre for å unngå misforståelser og konflikter.

  • Kommunikasjon i stressende perioder

De fleste virksomheter har travle perioder hvor arbeidsdagen blir spesielt hektisk for de ansatte. Stress og lav bemanning preger både arbeidsmiljøet og måten vi kommuniserer med hverandre. Dersom de ansatte klarer å bidra til økt bevissthet om viktigheten av den gode dialogen i slike perioder, vil arbeidsplassen komme styrket ut i smulere farvann.