Hvordan velge leverandør av kompetansetiltak innen arbeidsmiljø?

Arbeidsmiljø er et vidt begrep som ofte knyttes mot HMS. Derfor er det viktig å først avklare hva man er ute etter å forbedre innen sitt arbeidsmiljø. Det er stor forskjell på å jobbe med kompetanse innen et fysisk arbeidsmiljø i en omsorgsbolig kontra psykososialt arbeidsmiljø på et saksbehandlerkontor. Begge deler faller innen loven, men løsningen vil være vidt forskjellig.

Det fysiske arbeidsmiljøet

Fysisk arbeidsmiljø er så mye, alt fra løfting av tunge gjenstander til virksomhetens inneklima. Det er derfor ulike profesjoner som kan løse disse problemene. Det første man bør avklare er hva som foreligger av egen kompetanse på området. Er det mangler, må man spørre seg om hva man skal gjøre med det. Er det et kompetansebehov som er viktig å ha internt, eller som har en høy frekvens, kan løsningen ligge i å øke kompetansen til de ansatte eller rekruttere den. Hvis ikke, kan man kjøpe kompetansen fra eksterne når man trenger det.

Det psykososiale arbeidsmiljøet

Når det gjelder psykososialt arbeidsmiljø, så er utøvelse av ledelse sentralt. Flere norske forskningsprosjekter (Statens arbeidsmiljøinstitutt 2014/ Østlandsforskning 2014,) viser at det er sammenheng mellom ledelse og sykefravær. Det er derfor viktig å jobbe med ledelse i alle virksomheter, men kanskje spesielt i offentlig sektor hvor sykefravær er høyt.

Det at det er sammenheng mellom ledelse og sykefravær, betyr ikke at medarbeidere som ikke er ledere går fri. Hver enkelt medarbeider kan påvirke sin egen og kollegers hverdag. Konflikt mellom kolleger kan bidra til en god utvikling om det skjer i en konstruktiv setting. Da gir det fornuftig bryning av ideer, men det kan også eskalere til et nivå hvor det går utover arbeidsmiljøet.

Les også: Hva konflikter kan gjøre med arbeidsmiljø og tjenestekvalitet

Da må det løses og det kan være at man trenger profesjonell bistand til å løse problemet. Det er viktig å gripe inn på tidligst mulig tidspunkt. Dess lenger den negative tilstanden får pågå, dess mer utfordrende er det å løse problemet.

Hvordan velge de som skal hjelpe organisasjonen med kompetanseutvikling innen disse områdene?

Forståelsen av organisasjonen og interne prosesser bør ligge sentralt. Det er viktig at den som skal bistå vet hvordan din organisasjon skal fungere. Hvem skal oppleve dine tjenester og hvordan skal dine medarbeidere forholde seg til sine omgivelser?

I de vanskeligste tilfellene trenger man kanskje juridisk kompetanse i form av en advokat. De kommer i ulike prisklasser, men det kan bli dyrt å spare penger. En god advokat koster litt, men kan være verdt det. Det viktigste er at advokaten kjenner din type organisasjon og ikke bare er god på bedriftsmarkedet for eksempel. Det er forskjell på avtaleverket og kultur i offentlig og privat virksomhet.

Les også: 7 faktorer som er viktige for å oppnå trivsel på jobben

Kort oppsummert trenger du å stille følgende spørsmål:

  • Hva er området jeg ønsker å utvikle?
  • Hvilken kompetanse har jeg internt og hva trenger jeg å skaffe eksternt?
  • Hvem kan forstå min organisasjon?
  • Hvilken erfaring har den potensielle leverandøren med min type organisasjon?

Lykke til med valget ditt!

Last ned gratis: Fem-trinns samarbeidsmodell for å bedre vernearbeidet Last ned nå ›