shutterstock_422529517-378820-edited.jpg

En arbeidsplass preget av stress er ingen god arbeidsplass. Men det er ikke til å unngå at virksomheten til tider vil oppleve svært travle og utfordrende dager. Nøkkelen til å komme gjennom slike perioder styrket, er å kunne mestre stresset. Meditasjon er en allmennbrukt teknikk for å oppnå dette. Her får du tips til hvordan du kan innføre meditasjon på arbeidsplassen:   

Hvordan motvirke stress?

Høyt arbeidstempo, endringer og omstillinger skaper økt press på organisasjonen som sildrer ned til enkeltindivider. Det kan fort føre til stressede og utilfredse ansatte. Over tid vil både arbeidsprestasjoner og sykefravær bli påvirket av stress.

Derfor er det spesielt viktig for ledere å forstå hva som øker og reduserer stresset på arbeidsplassen. Da vil man kunne tilrettelegge for effektive tiltak innen, for eksempel HMS og IA (Inkluderende Arbeidsliv), for å redusere og motvirke uønskede belastninger.

Les også: Stressmestring: 5 tips til hva du kan gjøre

I dag tilbys en rekke ulike stressmestringsteknikker. Selv om utvalget er stort, er hensikten stort sett den samme: Mer ro, mindre stress, bedre konsentrasjonsevne, større selvinnsikt og bedre bearbeiding av tanker og følelser.

Hva er fordelene ved meditasjon?

Forskning, blant annet basert på Acem-meditasjon, viser at de som lærer meditasjon oppnår en betydelig forbedring innen stressreaksjon og søvnmønster. I tillegg har personene en lavere tendens til å føle seg bekymret og nervøse, og de opplevde fysisk smerte annerledes.

Når du mediterer slapper du skikkelig av både kroppslig og mentalt. Denne effekten får du hver gang du mediterer. Det er derfor mulig å bruke meditasjonen sporadisk når du føler behov for det. Dersom du mediterer regelmessig over en viss tid vil du kunne merke effekter som: færre symptomer som følge av stress, bedre konsentrasjonsevne og bedre søvn.

Les også: 7 faktorer som er viktige for å oppnå trivsel på jobben

Mennesker som har meditert over flere år opplever også at de utvikler seg som mennesker – både med tanke på eget selvbilde og omgivelsene. Man vil enklere se egne tanke- eller handlingsmønstre og justere disse på en måte som gjør at man fungerer mer tilfredsstillende på jobben eller hjemme.

Fordelene ved meditasjon er altså mange uansett om man trener på det fast, eller mer sporadisk.

Hvordan innføre meditasjon på arbeidsplassen?

1. Skaff deg oversikt

Noen stressmestringsteknikker har dokumenterte effekter, andre ikke. Som leder vil det være fordelaktig å skaffe seg en oversikt over de ulike teknikkene og hva forskningen på effektene av for eksempel meditasjon viser.

Dette kan delvis gjøres ved å lese seg opp på temaet. Slik fungerer hjernen under meditasjon er en interessant artikkel du kan begynne med.

Det er også mulig å forhøre seg med kjente som har vært borti teknikkene eller gjøre egne erfaringer før man introduserer noe for de ansatte.

2. Involver de ansatte

Etter at du har fått deg en god oversikt over teknikkene på markedet, vil det være lurt å  snakke med de ansatte. Finnes det interesse for et slikt tilbud? Husk at mange er skeptiske til endring. Inkluder gjerne de som er ansvarlig for HMS i førsteomgang. En rekke bedrifter og organisasjoner har inkludert meditasjon som et av flere tilbud innenfor HMS.

3. Be om dokumentasjon

I forbindelse med at du henter inn tilbud fra forskjellige aktører vil det være klokt å be om dokumentasjon på oppnådde resultater. Dette vil hjelpe deg å skille seriøse og useriøse aktører.

4. Bestem omfang og tidspunkt

Avhengig av kurstype vil tidspunkt for gjennomføring av meditasjon på arbeidsplassen variere. Ønsker man en enkel introduksjon og informasjon om meditasjon i form av en workshop på en time kan det arrangeres i arbeidstiden.

Dersom man ønsker et mer omfattende kurs for å lære ordentlig meditasjonsteknikk, er det mange bedrifter som tilbyr ukentlige kurs på ettermiddagen.   

5. Avklar betaling

Dersom tilbudet inngår i HMS eller IA tilbudet på arbeidsplassen kan kursavgiften dekkes i helhet av bedriften. Alternativt kan hver deltakere betale en egenandel. Avklar dette med de ansatte.

Ønsker du å lære mer om meditasjon og velvære på jobben? Sjekk ut våre kurs innen arbeidsmiljø og HMS.