Når over 200 kommuner har kastet seg på, og over 3000 mellomledere i helse og omsorgssektoren over hele Norge har gjennomført fire eller flere studie-emner i fag som spenner fra relasjonell ledelse og personlig utvikling til økonomi, juss og kvalitetssystemer, er det nærliggende å tro at vi må ha gjort noe rett. Den fulle oversikten hva som er suksessfaktoren(e) underveis kan vi ikke si helt sikkert. Det krever en mer kompleks analyse. Når alt nå har gått bra, og resultatene av satsinga og risikoen vi tok da vi satt i gang viste seg å gi gevinst, kan vi lene oss litt tilbake og reflektere over både prosessen og resultatene. Dette er et forsøk på en kort oppsummering av den refleksjonsprosessen. Noen av de som har deltatt har også velvillig stilt opp, og i et par videosnutter deler de noen av sine refleksjoner.

Det som opprinnelig var fire har nå blitt ti studiemner på til sammen 90 studiepoeng på bachelornivå. INN (Høgskolen Innlandet), RO (Ressurssenteret for omstilling) og Fagakademiet klarte i løpet av noen få år å utvikle et «Kinderegg for hele kommunenorge». Egget vi utvikla, og siden har kultivert og modifisert i over 9 år, har både klekka og gitt liv til noe som har vokst seg stort og livskraftig, og som fortsetter å utvikle seg. En av deltakerne skreiv til oss i etterkant «Dette er den mest praksisnære utdanningen jeg har deltatt på».

Lederutdanning og -utvikling

Hva var det vi gjorde? Ideen var i utgangspunktet å kombinere en formell utdanning med det å støtte den enkelte lederen/studenten med personlig utvikling. Det krever en faglig tilnærming og en pedagogikk som tar hensyn til og ser hele mennesket. I tillegg til at fagsammensetningen skal dekke de stadige kravene til endringene som kommer raskere og blir mer komplekse i offentlig sektor, må vi også møte mennesket som står i denne endringen kontinuerlig. Det er selvfølgelig krevende rent intellektuelt, men kanskje enda mer krevende emosjonelt og følelsesmessig. Du kan hente masse støtte i teorier og praktiske, nyttige metoder du finner i bøker og får fra forelesere i auditorier, men det kan være en ensom opplevelse i lengden. Derfor la vi opp til å bruke vekslingen mellom erfarings- og opplevelsesbaserte konkrete, praktiske øvelser- og faglige innspill basert på evidensbasert teori. Det ga den enkelte lederen personlige erfaringer sammen med andre og relasjonell og teoretisk støtte for erfaringene i et trygt og sikkert læringsmiljø. Som en av lederne som har fulgt oss fortalte i en e-post «Jeg har hatt svært god nytte av de ‘verktøy’ vi har fått med oss på veien. I tillegg til teori, selvsagt». Lederne opplevde å bli coachet og veiledet i sin egen personlige utviklingsprosess av både medstudenter, kollegaer og faglige ressurser fra INN.

Relasjonell organisasjonsutvikling

Det vi etter hvert oppdaget var at det skjedde noe mer. Tilbakemeldingene begynte å bli flere og mer tydelige på at det ikke bare var mellom studentene det skjedde noe mens vi var på samlingene, men responsen fra oppdragsgiverne og studentene selv om hva som skjedde mellom samlingene, som slo oss! Det grunnlaget for relasjonelle prosesser og personlig utvikling som ble lagt på samlingene begynte å leve sitt eget liv når alle var tilbake i hverdagen sin. De meldte om økt kontakt, kvalitativt bedre forbindelser og økt samhandling mellom de ulike avdelingene og tjenestestedene og mellom tjenester som de ikke tidligere hadde samarbeidet med.

Her ser du en kort film som forteller noe av erfaringene som ble gjort:

 

Ikke overraskende kanskje, men langt fra noen selvfølge. I alle fall ikke for oss, og derfor var det mer gledelig! Vi hadde klart å bidra til utvikling av kommuneorganisasjonen, som helhet. Ikke bare den lille, men den store. Ikke bare for den enkelte lederen, eller i den enkelte boligen eller enheten, men for hele virksomheten. For medarbeiderne på avdelings- og enhetsnivå, og mellom avdelingene og enhetene! Det er det vi kaller «Kinderegg-effekten». En leder skrev til oss «Jeg ser konkrete endringer hos ledere gjennom at de etterspør systemer for kompetanse- og kvalitetsutvikling på systemnivå. Lederne tar initiativ til å lage virksomhetsplaner, driver systematisk kompetanseheving. Kompetansen og forståelsen økonomi, juss, kvalitetsledelse har økt og vi har fått en felles forståelse innen mange områder».

En lederutdanning, lederutvikling og organisasjonsutvikling i den samme pakken. Eller… som Rådmannen i Ullensvang uttrykker det; «På den samme reisen».

Se en lengre versjon av videoen her: