Om å skrive så folk forstår

Uforklarlig og vanskelig offentlig språk har dessverre eksistert like lenge som forvaltningsapparatet. Den tunisiske historikeren og filosofen Ibn Khaldun påpekte dette allerede i 1376. Riktignok gjaldt det arabisk forvaltningsspråk, men likevel.

Det er ikke så vanskelig å skrive så folk forstår. Du kommer langt med litt sunn fornuft og noen enkle skriveregler.

Her er  to eksempler hvor resultatet ikke ble helt bra:

"Barneombudet har, med unntak av å stille oss positiv til forslaget, ikke tatt stilling til ovennevnte høring."

"Ytterligere bidrag vil måtte vurderes i lys av tilgjengelige kapasiteter samt i forhold til det fokus vi ønsker å ha på mentorering og partnering med afghanske sikkerhetsstyrker."

Det er synd på de som må tolke dette. Jeg har en regel: Forstår du ikke med én gang hva de prøver å si til deg, er det avsenderen det er noe i veien med – ikke deg.

Hvordan gjøre dette forståelig?

Til Barneombudet må vi først si at ordet "ovennevnte" er et unødvendig og byråkratisk uttrykk som skaper avstand. Et godt råd er å bruke andre begrep. Hva med å skrive "denne" istedenfor?

Det er også en god regel å holde seg til prinsippet én tanke, én setning.

Det er mulig de mener å si dette:

Barneombudet er positiv til forslaget. Vi har imidlertid ikke tatt stilling til selve høringen.

Da har vi også brukt et bindeord, imidlertid, for å binde sammen setningene.

Les også: Jobber du i offentlig sektor? Her har du 8 tips til bedre språk

Det andre eksemplet vil selv en garvet stortingsreferent få problemer med. Et godt råd er å unngå "i forhold til" som begrep. For ordens skyld: Det betyr sammenlignet med. Fokus er blitt et motebegrep som du skal holde deg langt unna. Mentorering og partnering er to uttrykk du ikke finner i bokmålsordlista. Det er en substantivform av verbene mentorere og partnerere. Når disse verbene heller ikke finnes i ordboka, bærer det skikkelig galt av sted.

Det de egentlig sier er vel dette:

Om vi skal bidra mer, må vi vurdere det opp mot to faktorer: vår egen kapasitet og om vi ønsker mer samarbeid med afghanske sikkerhetsstyrker.

Tenk deg at du sier det

Muntlig er de fleste av oss gode til å ordlegge seg. Si det gjerne høyt før du skriver det ned – eller samtidig. Om du sitter i et kontorlandskap, kan du kanskje virke litt spesiell, men alt for den gode teksten.

Skriv som du snakker er et godt råd.

 

 Sjekk hvilke kurs vi tilbyr innen Administrasjon, ledelse og lovverk SE VÅRE KURS ›

Sjekk hvilke kurs vi tilbyr innen Juss og saksbehandling SE VÅRE KURS ›