Hvordan kan vi voksne gjøre vårt beste for å være et godt forbilde for barn og unge?

Av Ann-Elin Frantzen 11. april 2019


Illustrasjon: Lisa Aisato

Vi er alle sammen sårbare, avhengige av og prisgitt mennesker rundt oss. Fra vi ble unnfanget til vi trekker pusten for siste gang. Vi søker tilhørighet til, og støtte fra omgivelsene våre uansett hvor i verden vi tilfeldigvis blir født. 

Les mer ›

KUNNSKAP GIR TRYGGHET - Kunnskap og trygghet knyttet til lovverket i helse- og omsorgssektoren

Av Knut Erling Nyheim 1. mars 2019

Alle som jobber i helse- og omsorgssektoren trenger kunnskap og trygghet knyttet til det lovverket som gjelder for denne sektoren. Trygghet og kunnskap gjør deg til en dyktigere helse- og omsorgsarbeider, uansett på hvilket nivå, og uansett hvilke oppgaver du har. Kunnskap og trygghet hos de ansatte gir tillit og trygghet hos pasienter og brukere.

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk

Kan 2019 bli et år med mindre stress, press, krav og trøtthet?

Av Randi T. Nordvik 25. januar 2019

«Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre! Dagen i dag - den skal bli vår beste dag!» En vakker tekst av Erik Bye som så treffende formidler mye av det livet handler om.

Det er mye vi skal mestre og det er mye vi skal møte, men dagen i dag kan likevel bli vår beste dag!

Les mer ›

Temaer: stressmestring

Hva trenger jeg av innsikt for å bli bedre som leder? Del 2

Av Espen Balle 16. januar 2019

Vår utfordrende hverdag skaper behov for bedre samhandling og teamfølelse. Kompleks hverdag og behovet for stadig utvikling gjør at vi sammen blir bedre enn som enkeltindivider. Er vi da gode til å jobbe i team? Det er det mange svar på, men har du sjekket?

Les mer ›

Temaer: ledelse

Hva trenger jeg av innsikt for å bli bedre som leder

Av Espen Balle 6. desember 2018

Verden endrer seg stadig raskere og vi må endre oss med den. Hva trenger jeg å endre for å bli en bedre leder? Jeg har noen tanker, men jeg vet ikke alltid hva som virkelig er behovet. Alle ansatte ønsker å gjøre en best mulig jobb, også ledere. Det er ikke alltid at ansatte opplever det i utfordrende situasjoner, men det er mange gode ledere.

Les mer ›

Temaer: ledelse

Strekker du ikke til i hverdagen? Du er ikke alene

Av Randi T. Nordvik 13. november 2018

Det stilles stadig større krav og forventninger til den enkelte, både i jobb og privatliv, og de største kravene er det sannsynligvis vi selv som stiller.

Er du mellomleder, leder, jobber du i et omsorgsyrke, eller er du lærer? Da er du en som skal være noe for andre. I dette ligger det mye makt, krav og forventninger til at du skal være med å bidra og gjøre en forskjell.

Les mer ›

Temaer: oppvekst, ledelse, stressmestring

Emosjonelle utfordringer hos barn og unge

Av Heidi Omdal 26. oktober 2018

Hvordan kan emosjonelle utfordringer vise seg hos barn og unge? Hva kan være bakgrunnen for at barn eller ungdom viser unngåelsesatferd i sosiale situasjoner? Hvordan kan relasjonen med andre hemme eller fremme barnets initiativ og deltakelse i fellesskapet?

Les mer ›

Temaer: oppvekst

Målrettet miljøarbeid og etikk; to sider av samme sak - litt om etikk i praksis

Av Terje Wårheim 5. oktober 2018

Profesjonelle miljøarbeidere er ikke bare i stand til å løse opp i «hverdagsmysterier» med gode fagkunnskaper. De vet også at kvaliteten på det arbeidet de gjør må reflektere gode holdninger og verdier.

Les mer ›

Temaer: helse og omsorg, miljøarbeid

Målrettet miljøarbeid og etikk; to sider av samme sak

Av Terje Wårheim 21. september 2018

Målrettet miljøarbeid

Målrettet miljøarbeid er betegnelsen på en pågående og kontinuerlig arbeidsprosess. Dette er det viktigste redskap du har i tilrettelegging, gjennomføring og evaluering av et godt tilpasset tilbud til din målperson. Arbeidsprosessen tar utgangspunkt i systematiske undersøkelser og analyser av forholdet mellom miljøvariabler (som her også omfatter indre prosesser som for eksempel «dårlig humør», mangeltilstander som søvnunderskudd/tretthet, sult, tørst, og ubehag som frykt, engstelse, sinne eller tristhet), vår atferd og elev/ arbeidstakers/ beboers atferd. Kunnskap og ferdigheter til å forstå hvordan samspillet mellom slike forhold påvirker hverandre gjensidig ligger til grunn for en helhetlig og grunnleggende forståelse for målrettet miljøarbeid som prosess.

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, kompetanse

Mennesker er mer enn diagnoser- inntakssamtalen

Av Rolf Marvin Bøe Lindgren 7. september 2018

Jeg sitter med en klient hvor jeg har fått beskjed om at det dreier seg om «litt skolevegring og litt rusmisbruk».

Les mer ›

Temaer: helse og omsorg

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg