shutterstock_315031634-958866-edited.jpg

Nedbemanninger er aldri hyggelig for hverken arbeidsgiver eller arbeidstaker. Likefult kan det være en nødvendig prosess. Derfor er det desto viktigere at du gjennomfører en god oppsigelsesprosess slik at de ansatte føler seg inkludert og respektert. Her har vi samlet noen punkter du kan ta til hjelp: 

Husk lovverket

Arbeidsmiljøloven stiller strenge kriterier ved oppsigelse av ansatte. Dersom oppsigelsen skyldes forhold hos arbeidsgiver (som nedbemanning eller omstrukturering) er det andre regler som kommer til anvendelse enn i de situasjoner der den ansatte kan bebreides for oppsigelsesgrunnlaget. Den viktigste forskjellen er at arbeidsgiver får en plikt til å tilby den ansatte annet passende arbeid i virksomheten. I tillegg stilles det krav til utvelgelsesprosess. Hvis det for eksempel er behov for å redusere arbeidsstokken med 10 personer, og det finnes 50 ansatte i virksomheten, må arbeidsgiver kunne dokumentere at utvelgelsen av de som må gå er forsvarlig.

Les også: Avskjed eller oppsigelse? Dette bør du vite

Involver de ansatte

Den beste måten å starte en oppsigelsesprosess på er å involvere de tillitsvalgte. Dette er du faktisk forpliktet til etter de fleste tariffavtaler. De ansatte må få informasjon så tidlig som mulig og de bør delta i å utforme beslutningsgrunnlaget og en eventuell utvelgelsesprosess.  

Når arbeidsgiver forsøker å kjøre en prosess over hodet på de ansatte går det som regel dårlig.

Vurder bruk av bedriftshelsetjenesten og økonomiske rådgivere

Du må huske at oppsigelse ofte medfører en sorg- og sjokksituasjon for de ansatte. Derfor må du ha nese for at det ikke bare er å sette to streker under svaret på et papir og si seg ferdig. Dette er livene til folk. Involver derfor bedriftshelsetjenesten og økonomiske rådgivere som kan stå til disposisjon for de oppsagte dersom dette er mulig og ønskelig.

Les også: 6 feller ledere i offentlig sektor må styre klar av

Utvelgelsesprosessen

I utvelgelsesprosessen er det viktig å tidlig bestemme hvilke utvelgelseskriterier som skal ligge til grunn. Dette bør også gjøres i samarbeid med de ansatte. Bestem dere for vektleggingen av virksomhetens behov opp mot ansiennitet, utdannelse og andre kompetansefaktorer. Også sosiale forhold hos enkeltansatte kan spille inn.

Det eksisterer ikke noe alminnelig ansiennitetsprinsipp i norsk arbeidsrett. Utvelgelsen ved en nedbemanning vil bero på en bred vurdering.