shutterstock_565316104-558987-edited.jpg

Offentlig sektor er i stor omstilling, og det er mange som må bytte jobb. Dessverre ser vi altfor ofte at medarbeidere som omplasseres fra en jobb til en annen, mislykkes. Det er ille når en medarbeider blir feilplassert, men det er enda verre når de opplever å være dårlige sjakkbrikker i et spill. Medarbeidere er mennesker med ulike personlige egenskaper, og må behandles deretter.

Stillingsbeskrivelser inneholder som regel arbeidsoppgaver, men lite om personlighet knyttet til oppgaveløsningen, hva det krever av en som kollega, og menneske i møte med mennesker. God innplassering og rekruttering bygger på en jobbmatchprofil.

Les også: En god jobbeskrivelse kan forhindre feilansettelser

Menneskets egenskaper i rollen 

I en omplassering er det mer enn det faglige som teller. Fag er «lett» å lære. Personlig tilpasning er verre, spesielt dersom man i utgangspunktet ikke passer inn. Personlighet og atferdstendenser påvirker både kommunikasjon med kolleger og hvordan vi løser arbeidsoppgaver.

En person med høyt energinivå vil kunne løse saksbehandlingsoppgaver som krever nøyaktighet og grundighet, men det kan også føre til frustrasjon og dårlig kvalitet. Derfor er det viktig å sikre, ikke bare den faglige biten av stillingen, men også at mennesket passer i stillingen.

Har medarbeideren den mentale kapasiteten som kreves?

Mange oppgaver krever stor forståelse for saklig innhold i dokumenter og regelverk, noe som utfordrer medarbeiderens evne til å behandle komplekse problemstillinger. Spørsmålet er: Har medarbeideren tilstrekkelig med mental kapasitet på området? 

Oppgavene kan kreve et bredt begrepsapparat, en evne til å forstå og til å resonnere både verbalt og numerisk i større sammenstillinger av innhold. Ulike situasjoner/problemstillinger kan kreve ulikt språk.

Les også: Hvordan vurdere hvem som er best kvalifisert i en tilsettingssak?

Hva kreves av muntlig samhandling?

Mye av dagens samhandling foregår på nett, men det er heldigvis fortsatt slik at mennesker snakker med mennesker. Vi er ulike i hvordan vi tenker om muntlig samhandling. Noen er mer glad i å snakke med fremmede, mens andre opplever det som skremmende. Igjen blir spørsmålet: Hva krever den aktuelle stillingen i en slik sammenheng og hvordan passer de ulike kandidatene inn?

Hvordan finne en jobb som passer personen?

Når man jobber med rekruttering og omplassering må man alltid ha et klart bilde av hva man ser etter. Finn ut hvilke egenskaper som stillingen krever. Tenk gjennom mer enn rent faglig spørsmål.

  • Hva krever denne stillingen av samarbeidsevner?
  • Hvor komplisert er språket i stillingen?
  • Hvor høyt tempo er det i arbeidet?
  • Hva forventes av imøtekommenhet overfor andre i denne stillingen?
  • Hvor stor gjennomslagskraft trengs det?
  • Hvilke faglige interesseområder er viktige for å oppnå ønsket motivasjon i stillingen?

Dette er ikke en uttømmende liste. Det er mange fornuftige spørsmål du bør stille før du omplasserer en medarbeider. Tenk mennesket, ikke fag.

 

  Ønsker du tilgang til vår gratis jobbanalyse? Få tilgang her ›