shutterstock_414136141-115950-edited.jpg

Det er svært stor forskjell mellom det å være god i et yrke og det å lykkes som leder. Allikevel er det ofte slik at de som er sterke faglige blir tilbudt lederansvar. Kursing og videreutdannelse kan være en løsning, men det vil ha liten effekt dersom lærte lederteorier ikke blir satt ut i praksis. Her er mine beste tips til nye mellomledere:

Start med deg selv

Som leder vil du være nødt til leve opp til mange forventninger. Forventninger satt både av dine medarbeidere og av deg selv. Da er det ikke alltid like enkelt å vite hvordan man skal utvikle seg innen lederfaget.

Start gjerne med å beskrive den beste lederen du selv kunne tenke seg. Det gjelder å ramse opp alt du kan komme på av egenskaper, væremåter og personlighetstrekk. Deretter kan du vurdere deg selv på bakgrunn av disse svarene. Hvor mange av de nevnte egenskapene oppfyller du egentlig? Hvilke områder bør du utvikle deg innen?

Les også: Hvordan lede myndiggjorte medarbeidere

For å bli en god leder må man først kjenne seg selv. Du må vite hvordan andre oppfatter deg. Hva de ser og reagerer på ved deg. Dersom du ikke vet dette vil du famle i blinde.

Lag en plan for egen utvikling

For å oppnå egenutvikling er det viktig å sette en plan som henviser til konkrete metoder. Ideelt sett bør medarbeiderne dine merke at du har vært på kurs. Det bør gagne dem.

Det er ingenting i veien for å fortelle de ansatte at du tar fag for å utvikle deg selv som leder. Vær ydmyk og be de gi deg en sjanse til å teste ut litt nye ting. Understrek det faktumet at du ønsker å lære slik at du kan være en bedre leder for dem.

Skriv ned hvilke tiltak du ønsker å innføre i virksomheten, hvordan du mener disse best kan implementeres og hvilke resultater du håper å oppnå. Ledelse handler i bunn og grunn om å skape en god flokk i virksomheten med samme visjon og verdier. Det er eneste måten å nå satte mål og strategier.

Les også: Hvordan utvikle et godt lederteam?

Et eksempel på tiltak du kan innføre er å myndiggjøre møtene som gjennomføres i virksomheten. Det vil si at personen som presenterer stiller et åpent spørsmål, for eksempel «Hva er god ledelse?»

Deretter får alle fem minutter til å tenke over spørsmålet, før de går sammen to og to. Først forteller den ene om sine tanker mens den andre utøver aktiv lytting og stiller spørsmål. Når den ene er ferdig, skal den andre gjenta det som har blitt sagt for å sikre at ting har blitt forstått. Dette kalles speiling. Deretter bytter man roller. Til slutt skriver de to ned noen punkter de har kommet frem til og presenterer disse for de andre i møtet.

En slik møteteknikk motvirker løs prating og verdiskapningen blir enorm. Alle blir sett, hørt og forstått, og som leder unngår man at de dominante dominerer og at de snakkesalige diskuterer.    

Be om tilbakemelding

Dersom du skal utvikle deg som leder er du helt avhengig av feedback, men dessverre får de aller fleste for lite tilbakemeldinger i det daglige. Jeg tror årsaken til dette er fordi vi på den ene siden er dårlige til å be om det, og at vi på den andre ikke er flinke til å uttrykke oss på en konstruktiv måte. Tilbakemelding blir ofte assosiert med kritikk og avvisning.

Et triks for å motvirke dette er å snakke i «jeg» form. Vær også oppmerksom på uttrykksmåter som kan virke krenkende eller sårende. Dette krever øvelse, og poenget er ikke å bli en mild leder, men å lære kunsten å utrykke seg på en direkte og funksjonell måte.