Slik tar du vare på deg selv i en travel og krevende arbeidshverdag

Hvordan tar jeg best mulig vare på meg selv i en travel og krevende arbeidshverdag? Er arbeidsmiljøet ditt og relasjonene dine preget av «Kos med misnøye» eller samles dere innimellom og «Kjæler for det kjipe»?

Vi har vel gjort det alle sammen; sittet sammen i lunsjen, på kollegaens kontor eller over en øl etter jobb fredag ettermiddag, og slengt ut den ene meldinga etter den andre om hvor håpløs lederen eller kollegaene er. Når denne praten går er de det gjelder selvfølgelig ikke til stede. Vi snakker om, men ikke med. Det er noe som må ut. Ofte er det sterke emosjonelle krefter i sving.

Stress påvirker arbeidsmiljøet

Et krevende arbeidsliv hvor vi opplever pressede og stressende situasjoner kan sette den mest motiverte og tålmodige på prøve. Det forventes at vi produserer og leverer resultater i et stadig høyere tempo og av bedre kvalitet enn før. Hva gjør dette med deg? Hva gjør dette med oss?

I tillegg blir vi påvirket av tiden vi lever i, ofte uten at vi merker det. Små hendelser kan trigge sterke reaksjoner og vi lar oss stresse. Stress trenger ikke nødvendigvis være negativt, men dersom det er store gap mellom hva det forventes av oss og hvilke muligheter vi har for å løse arbeidsoppgavene, kan det ofte gå ei kule varmt.

Vis vennlighet og respekt

Vi er alle på en eller annen måte avhengige av kontakt med andre for å gjennomføre arbeidsoppgavene våre. Derfor må vi vite hvordan vi skal forholde oss til hverandre for å oppnå det vi har behov for - eller for å få det vi trenger og ønsker oss i en gitt jobbsammenheng. Hver og en av oss takler utfordringer på vår egen måte. Måten vi møter hverandre på er helt avgjørende for hvordan vi oppfatter og påvirker hverandre, og vi er avhengig av kontakt med andre for å få jobben gjort

Les også: Hvordan skape god kommunikasjon på arbeidsplassen?

Et godt utgangspunkt for å skape og ta vare på gode relasjoner er å møte andre med vennlighet og respekt. Å ta vare på seg selv og ta ansvar for egne valg og handlinger er helt avgjørende for hvordan du tar vare på andre. Det hadde selvfølgelig vært deilig om det hadde vært mulig å forandre andre, raskt og effektivt! Tenk om vi hadde kunnet få en kollega til å gjøre akkurat som vi ville bare ved bruk av noen små velretta magiske ord. «The Add Water Only Magic Quick Fix!»  Ta med i betraktningen hvor krevende det er å endre deg selv, og du vil forstå hvor store sjansene dine er for å endre noen andre.

Benytt enkle kjøreregler

Vi opplever og erfarer situasjoner ulikt. Hvordan kan vi da utvikle en felles kommunikasjonsform som vil luke vekk de verste uvanene våre? Psykolog Jan Atle Andersens har utviklet kommunikasjonsregler som kan hjelpe oss å oppnå kontakt og påvirke omgivelsene våre og kollegene våre på en måte som virker! 

Det er disse kommunikasjonsreglene som danner grunnlaget for å utvikle et godt samværsklima og arbeidsmiljø. Det finnes ikke magi i dette, men med litt innsats, forståelse og en dose trening og tålmodighet, kan vi komme langt. Sammen.

 

  Last ned gratis: 15 regler for konstruktiv kommunikasjon på arbeidsplassen Last ned nå ›