Slik tar du lederteori ut i praksis

Av Øyvind Thorvaldsen 17. august 2017

Det er svært stor forskjell mellom det å være god i et yrke og det å lykkes som leder. Allikevel er det ofte slik at de som er sterke faglige blir tilbudt lederansvar. Kursing og videreutdannelse kan være en løsning, men det vil ha liten effekt dersom lærte lederteorier ikke blir satt ut i praksis. Her er mine beste tips til nye mellomledere:

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, ledelse

Hvordan lede myndiggjorte medarbeidere

Av Øyvind Thorvaldsen 29. juni 2017

De fleste virksomheter har et ønske om å skape myndiggjorte medarbeidere. Det krever at alle lederne behersker et bredt reportoar av ledermetodikker og er villig til å gi de ansatte frihet nok til å ta egne beslutninger. I dette blogginnlegget gir jeg mine beste tips til hvordan man som leder kan skape og utvikle myndiggjorte medarbeidere:

Les mer ›

Temaer: medarbeidersamtaler, administrasjon, ledelse og lovverk, ledelse

Hvordan utvikle et godt lederteam?

Av Espen Balle 22. juni 2017

Ledergrupper er ofte mer beslutningsgrupper enn sammensveisede team. Hvordan da bevege seg mot å bli et ordentlig lag 

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, ledelse

Dette bør enhver leder i offentlig sektor vite om arkivering og dokumentsikkerhet

Av Owe Ødegården 8. juni 2017

Dokumentsikkerhet handler om å beskytte/skjerme informasjon og her har offentlig sektor et stort ansvar. Allikevel hersker det mye usikkerhet rundt arkivering, roller og rettigheter, og autorisasjoner i de fleste virksomheter, spesielt på ledernivå.

Derfor har jeg i dette blogginnlegget tatt for meg det enhver leder i offentlig sektor bør vite om arkivering og dokumentsikkerhet:

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, dokumentsikkerhet

Dokumentsikkerhet og informasjonssikkerhet i offentlig sektor er et ledelsesansvar

Av Owe Ødegården 1. juni 2017

Som leder i offentlig sektor bør du vite at 80-90 % av de dokumentene som kommer inn er bevarelsesverdige. Samtidig må mye av dokumentasjonen skjermes på grunn av personvern. Det er i utgangspunktet saksbehandlerens oppgave å sørge for at informasjon blir ivaretatt på riktig måte, men det betyr ikke at du som leder er unntatt ansvaret. Her er det du bør vite: 

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk

Offentlig ansattes ytringsfrihet om interne forhold på arbeidsplassen

Av Kurt O. Bjørnnes 26. mai 2017

Spørsmålet om offentlig ansatte har anledning til å ytre seg om interne forhold på arbeidsplassen dukker opp med jevne mellomrom. Jeg skal ta for meg jussen på området: 

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk

Hvordan velge leverandør av kompetansetiltak innen arbeidsmiljø?

Av Espen Balle 18. mai 2017

Arbeidsmiljø er et vidt begrep som ofte knyttes mot HMS. Derfor er det viktig å først avklare hva man er ute etter å forbedre innen sitt arbeidsmiljø. Det er stor forskjell på å jobbe med kompetanse innen et fysisk arbeidsmiljø i en omsorgsbolig kontra psykososialt arbeidsmiljø på et saksbehandlerkontor. Begge deler faller innen loven, men løsningen vil være vidt forskjellig.

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, ledelse, roller i HMS-arbeidet, kompetanse

Hva er forskjellen på drøfting og forhandling?

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 11. mai 2017

Det finnes ulike former for formelle møter mellom arbeidsgiver og arbeidstakers representanter. Og det er viktig å ha et avklart forhold til hvilket møte vi har, hvilke saker som omfattes av forhandling, drøfting og informasjon, og at partene er enige om hovedlinjene på forhånd. Dette blogginnlegget tar for seg forskjellene mellom drøftingsmøter og forhandlinger:

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, ledelse, roller i HMS-arbeidet

Hvordan tar virksomheten din imot varsler om kritikkverdige forhold?

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 27. april 2017

Varsling av kritikkverdige forhold ved virksomheten kan være vanskelig og utfordrende, både for varsleren og den som tar imot varselet.

Hva kan vi så gjøre for å ufarliggjøre varsling og ta slikt imot på en ryddig og positiv måte, slik at virksomheten fremstår med en positiv varslingskultur?

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, krisehåndtering

Dette bør du som jobber med barn og unge vite om atferdsproblemer

Av Terje Wårheim 20. april 2017

Aggresjon, utagering og raserianfall er lite tilpasset atferd som kan oppstå som lyn fra klar himmel og gjøre arbeidsdagen for de ansatte svært krevende. Som leder har du ansvar for å samle informasjon og avdekke hvilke forhold barnas utfordrende atferd samsvarer med og iverksette tiltak i henhold til dette. Dette ansvaret kan kjennes tyngende i en hektisk arbeidshverdag, men leser du dette blogginnlegget vil du allerede være godt på vei:

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, kompetanse

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg