Hvordan tar virksomheten din imot varsler om kritikkverdige forhold?

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 27. april 2017

Varsling av kritikkverdige forhold ved virksomheten kan være vanskelig og utfordrende, både for varsleren og den som tar imot varselet.

Hva kan vi så gjøre for å ufarliggjøre varsling og ta slikt imot på en ryddig og positiv måte, slik at virksomheten fremstår med en positiv varslingskultur?

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, krisehåndtering

Hva konflikter kan gjøre med arbeidsmiljø og tjenestekvalitet

Av Jan Inge Aas Eidem 7. april 2017

Når vi utdanner oss til en profesjon eller et yrke ser vi frem til å kunne jobbe med trivelige kolleger og med spennende utfordringer og oppgaver. Det er heller ikke uvanlig at gode kolleger går ut etter jobb og hygger seg sammen. Det er dette som er gøy, det vi har gledet oss til. Det er dette som er å jobbe.

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS

Arbeidsmiljølovens grenser: Hva må en saksbehandler tåle?

Av Eskild Freibu 23. mars 2017

Daglig møter saksbehandlere på servicetorget, i barnevernet og i helse- og omsorgstjenesten krevende brukere.

I noen tilfeller innebærer disse møtene kraftige konfrontasjoner og personlig sjikane rettet mot saksbehandleren, og i enkelte tilfeller trusler eller fysisk vold. Uthenging på sosiale medier er dessuten noe som stadig oftere forekommer.

Hvilke rettigheter har de ansatte i slike tilfeller og hva kreves av arbeidsgiveren? I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg hva arbeidsmiljølovens regler er når nevnte overtramp beklageligvis har funnet sted.

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, roller i HMS-arbeidet, mobbing, trakassering

Hvordan bør virksomheten snakke om arbeidsmiljøet?

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 16. mars 2017

De siste to årene har jeg holdt mange kurs og samlinger der vi har snakket om hvordan den enkelte virksomhet arbeider med arbeidsmiljøet. Det som slår meg er hvor sjelden det foreligger en konkret ordning for hvordan arbeidsmiljøet blir tatt opp og vurdert. I dette blogginnlegget skal jeg derfor fokusere på nettopp dette og presentere noen alternativer.

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, roller i HMS-arbeidet

Hvorfor du som leder bør bry deg om humor på arbeidsplassen

Av Øyvind Tingstad 9. mars 2017

Humor kan være så mangt. Vi kan ha forskjellig oppfatning av hva som er morsomt, og likeså om det passer seg med morsomheter i gitte anledninger. Det er som kjent en tid og et sted for alt.

I jobbsammenheng kan det lett bli en hektisk, formell og alvorlig tone oss imellom. Vi jobber tross alt med seriøse arbeidsoppgaver, og humor bør vi vel helst drive med på fritiden. Men hvilken innvirkning har denne holdningen på arbeidsmiljøet og driftsresultatene?

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, kompetanse

Gir godt HMS-arbeid færre skader på arbeidsplassen?

Av Håvard Nordbø 23. februar 2017

For noen er det åpenbart at fokus på HMS gir færre skader, mens andre stiller seg tvilende til effekten. I dette blogginnlegget har jeg valgt å trekke frem et par eksempler fra HMS-rapporten til Orklakonsernet, som viser at fokus på HMS kan redusere skader.

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, kompetanse

Folkeskikk og uskikk på arbeidsplassen

Av Ottar Høier 16. februar 2017

Hvordan tar jeg best mulig vare på meg selv i en travel og krevende arbeidshverdag? Er arbeidsmiljøet ditt og relasjonene dine preget av «Kos med misnøye» eller samles dere innimellom og «Kjæler for det kjipe»?

Vi har vel gjort det alle sammen; sittet sammen i lunsjen, på kollegaens kontor eller over en øl etter jobb fredag ettermiddag, og slengt ut den ene meldinga etter den andre om hvor håpløs lederen eller kollegaene er. Når denne praten går er de det gjelder selvfølgelig ikke til stede. Vi snakker om, men ikke med. Det er noe som må ut. Ofte er det sterke emosjonelle krefter i sving.

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, kompetanse

Dette er god renholdsledelse

Av Ståle Brandsrud 19. januar 2017

Jobben som renholdsleder kan være utfordrende. Faget krever høy faglig kompetanse samtidig som kravene til effektivitet stadig blir strengere. Det er allikevel noen som får det til bedre enn andre. Her er hva vi mener kjennetegner disse lederne:    

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, ledelse, kompetanse

Hvorfor og hvordan innføre meditasjon på arbeidsplassen?

Av Geir Wærnes 12. januar 2017

En arbeidsplass preget av stress er ingen god arbeidsplass. Men det er ikke til å unngå at virksomheten til tider vil oppleve svært travle og utfordrende dager. Nøkkelen til å komme gjennom slike perioder styrket, er å kunne mestre stresset. Meditasjon er en allmennbrukt teknikk for å oppnå dette. Her får du tips til hvordan du kan innføre meditasjon på arbeidsplassen:   

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, stressmestring

7 faktorer som er viktige for å oppnå trivsel på jobben

Av Jan Gimse Arfeldt 5. januar 2017

Jobben skal, ifølge lovverket, ikke bare være et sted hvor vi gir en ytelse eller ressurs til arbeidsgiveren. Den skal også være helsefremmende. Det er et ambisiøst krav fra lovgiver, men ikke en umulighet. Kun ved å øke kompetansen rundt hva som skaper trivsel på en arbeidsplass, er vi et skritt nærmere målet. Her er 7 faktorer som er viktig for å oppnå trivsel på jobben:

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, stressmestring

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg