I 2017 fikk vi ny rammeplan for barnehagen. Den nye planen inneholder i stor grad «skal-formuleringer» i motsetning til den forrige planens «bør-formuleringer». Dette gjør den tydeligere, men også mer krevende å etterleve i en hektisk hverdag. Planen stiller høye krav til de ansatte, og det er viktig at en har den kompetansen det er behov for.