Dagens bygninger har ofte svært avanserte konstruksjoner og inneholder mange komplekse systemer. Derfor kreves det fagfolk med bred kompetanse for å ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet.