Hvordan kan jeg være en god motiverende leder i renholdsfaget?

Av Liss Tunheim 21. desember 2017

Renholdsfaget er fortsatt et fag som har forskjellig anerkjennelse i Norge, og mange vet ikke helt hva det går ut på eller hva som kreves av kompetanse for å kunne utøve faget på riktig måte. Å være leder i dette faget krever at vi kan klare å motivere og gi hver enkelt renholder noe ekstra. En som «ser dem» og behandler dem som det unike, spesielle og helt fantastisk mennesket de er.

Les mer ›

Temaer: drift og teknisk

Hva er byggdrifterfaget og hvem burde ta det?

Av Øyvind Tingstad 3. november 2016

Dagens bygninger har ofte svært avanserte konstruksjoner og inneholder mange komplekse systemer. Derfor kreves det fagfolk med bred kompetanse for å ivareta drifts- og vedlikeholdsbehovet.

Les mer ›

Temaer: drift og teknisk, byggdrifterfaget

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg