Målrettet miljøarbeid og etikk; to sider av samme sak - litt om etikk i praksis

Av Terje Wårheim 5. oktober 2018

Profesjonelle miljøarbeidere er ikke bare i stand til å løse opp i «hverdagsmysterier» med gode fagkunnskaper. De vet også at kvaliteten på det arbeidet de gjør må reflektere gode holdninger og verdier.

Les mer ›

Temaer: helse og omsorg, miljøarbeid

Mennesker er mer enn diagnoser- inntakssamtalen

Av Rolf Marvin Bøe Lindgren 7. september 2018

Jeg sitter med en klient hvor jeg har fått beskjed om at det dreier seg om «litt skolevegring og litt rusmisbruk».

Les mer ›

Temaer: helse og omsorg

Hvem kan undervise Jonas?  Tilpasninger for elever med stort læringspotensial

Av Ella Cosmovici Idsøe 23. februar 2018

«Jonas er 11 år og har et stort læringspotensial. Han kan løse oppgaver i matte på universitetsnivå, men som alle andre barn, er Jonas nervøs for å begynne på ungdomskolen, han er frustrert over egen håndskrift, samler ennå på Pokemonkort, håper på å spille fotball for Viking en dag og han blir ofte irritert på lillesøstera si».

Les mer ›

Temaer: helse og omsorg

Hva betyr samtykkekompetanse egentlig?

Av Kristin Grindstuen 7. desember 2017

Et grunnleggende trekk ved vårt rettssystem er at menneskets fysiske og psykiske integritet ikke skal krenkes. Menneskerettighetene bærer prinsippet om menneskets absolutte og universelle ukrenkelighet med rett til beskyttelse mot overgrep, ydmykelse og uverdig behandling.

Les mer ›

Temaer: helse og omsorg

Hvorfor satse på lederutdanning innen helse og omsorg?

Av Kristin Grindstuen 4. mai 2017

God ledelse er avgjørende for at kommuner skal kunne styre etter lov og forskrift, i arbeidet med kvalitetssikring og pasientsikkerhet.

Les mer ›

Temaer: helse og omsorg, ledelse

Helseledelse: Derfor valgte vi et skreddersydd lederprogram

Av Solveig Bratlie 17. november 2016

Landet rundt har kommunale enhetsledere hatt utbytte av Helselederprogrammet. Det startet hos oss i Glåmdalsregionen, med tydelige resultater.

Les mer ›

Temaer: helse og omsorg

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg