Hvordan vurdere hvem som er best kvalifisert i en tilsettingssak?

Av Kurt O. Bjørnnes 2. februar 2017

Ved ansettelser i offentlig sektor skal den som er best kvalifisert velges. Dette er hovedinnholdet i det såkalte kvalifikasjonsprinsippet som i stor grad er et ulovfestet prinsipp, men som har sin forankring i tariffretten.

Så hvordan skal du klare å vurdere hvem som er best kvalifisert av kandidater med ulik arbeidserfaring og personlighet? Og finnes det unntak til dette prinsippet? Her er det du bør vite:

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, kompetanse

Jobber du i offentlig sektor? Her har du 8 tips til bedre språk

Av Ragnar Eriksen 26. januar 2017

Hvis jeg sier at shoten ligger på knappen, vil du kanskje ikke forstå hva det betyr. Det er imidlertid et svært presist utsagn, men om du ikke forstår det blir det jo upresist likevel. Ofte når vi skriver forventer vi at mottakeren behersker de samme faguttrykkene som vi gjør selv. Husk at vi på jobben skriver for å informere – ikke imponere.

Les mer ›

Temaer: ledelse, kompetanse, språk

Dette er god renholdsledelse

Av Ståle Brandsrud 19. januar 2017

Jobben som renholdsleder kan være utfordrende. Faget krever høy faglig kompetanse samtidig som kravene til effektivitet stadig blir strengere. Det er allikevel noen som får det til bedre enn andre. Her er hva vi mener kjennetegner disse lederne:    

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, ledelse, kompetanse

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg