Hvordan sørge for virkningsfulle kompetansetiltak?

Av Trond Arne Wilhelmsen 1. desember 2016

I dagens endringssamfunn stilles det krav til ansattes evne og vilje til å lære. Det samme kan sies om virksomhetenes evne til å tilpasse seg stadige endringer i omgivelsene. Det satses i større eller mindre grad på ulike kompetansetiltak, men hva kjennetegner de tiltakene som gir god effekt? 

Les mer ›

Temaer: ledelse, kompetansetiltak, kompetanseplan

8 punkter som sikrer en suksessfull kompetanseplan

Av Johan Peter Øren 19. september 2016

Kun et fåtall av kompetanseplanene i det offentlige er operative. Mange lederer vegrer seg for å utarbeide en slik plan fordi de tror prosessen er lang og resultatløs. Konsekvensen kan bli overkvalifiserte, underkvalifiserte eller feilkvalifiserte medarbeidere. Det kan igjen føre til gjennomtrekk i virksomheten. Her er noen punkter som sikrer en gunstig kompetanseplan:

Les mer ›

Temaer: ledelse, kompetanseplan

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg