Hvordan få utbytte av å delta på kurs

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 30. mars 2017

Kravene til kompetanse og effektivitet blir stadig større og i alle virksomheter vil det være behov for kursing og kompetanseutvikling, men hvordan sikrer vi at vi både velger de rette tilbudene og at vi får brukt og delt kompetansen i ettertid?

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, ledelse, kompetansetiltak

Hvordan gjennomføre gode prosjekter?

Av Trond Arne Wilhelmsen 2. mars 2017

De fleste prosjekter oppstår ved at vi ønsker å utforske muligheter som kan gi virksomheten merverdi eller når vi har behov for å løse et konkret problem. Før vi setter i gang et prosjekt, bør vi tenke nøye gjennom om det er viktig nok for virksomheten til å sette av tid og ressurser til arbeidet. Prosjektet må også gis tilstrekkelig prioritet blant mange andre løpende oppgaver.

Les mer ›

Temaer: ledelse, kompetansetiltak, kompetanse

6 ting vi kan hente fra prosjektmetodikk og innføre i arbeidshverdagen

Av Trond Arne Wilhelmsen 8. desember 2016

Når vi jobber med prosjekter tar vi gjerne i bruk en egen metodikk. Vi jobber mer fokusert og organisert enn med daglige arbeidsoppgaver. Vi kan med fordel jobbe mer prosjektmetodisk i hverdagen. Det er spesielt 6 ting som vil være gunstig å implementere.

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, kompetansetiltak

Hvordan sørge for virkningsfulle kompetansetiltak?

Av Trond Arne Wilhelmsen 1. desember 2016

I dagens endringssamfunn stilles det krav til ansattes evne og vilje til å lære. Det samme kan sies om virksomhetenes evne til å tilpasse seg stadige endringer i omgivelsene. Det satses i større eller mindre grad på ulike kompetansetiltak, men hva kjennetegner de tiltakene som gir god effekt? 

Les mer ›

Temaer: ledelse, kompetansetiltak, kompetanseplan

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg