Hvordan utvikle et godt lederteam?

Av Espen Balle 22. juni 2017

Ledergrupper er ofte mer beslutningsgrupper enn sammensveisede team. Hvordan da bevege seg mot å bli et ordentlig lag 

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, ledelse

Hvordan velge leverandør av kompetansetiltak innen arbeidsmiljø?

Av Espen Balle 18. mai 2017

Arbeidsmiljø er et vidt begrep som ofte knyttes mot HMS. Derfor er det viktig å først avklare hva man er ute etter å forbedre innen sitt arbeidsmiljø. Det er stor forskjell på å jobbe med kompetanse innen et fysisk arbeidsmiljø i en omsorgsbolig kontra psykososialt arbeidsmiljø på et saksbehandlerkontor. Begge deler faller innen loven, men løsningen vil være vidt forskjellig.

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, ledelse, roller i HMS-arbeidet, kompetanse

Hva er forskjellen på drøfting og forhandling?

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 11. mai 2017

Det finnes ulike former for formelle møter mellom arbeidsgiver og arbeidstakers representanter. Og det er viktig å ha et avklart forhold til hvilket møte vi har, hvilke saker som omfattes av forhandling, drøfting og informasjon, og at partene er enige om hovedlinjene på forhånd. Dette blogginnlegget tar for seg forskjellene mellom drøftingsmøter og forhandlinger:

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, ledelse, roller i HMS-arbeidet

Hvorfor satse på lederutdanning innen helse og omsorg?

Av Kristin Grindstuen 4. mai 2017

God ledelse er avgjørende for at kommuner skal kunne styre etter lov og forskrift, i arbeidet med kvalitetssikring og pasientsikkerhet.

Les mer ›

Temaer: helse og omsorg, ledelse

Hvordan få utbytte av å delta på kurs

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 30. mars 2017

Kravene til kompetanse og effektivitet blir stadig større og i alle virksomheter vil det være behov for kursing og kompetanseutvikling, men hvordan sikrer vi at vi både velger de rette tilbudene og at vi får brukt og delt kompetansen i ettertid?

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, ledelse, kompetansetiltak

Hvordan bør virksomheten snakke om arbeidsmiljøet?

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 16. mars 2017

De siste to årene har jeg holdt mange kurs og samlinger der vi har snakket om hvordan den enkelte virksomhet arbeider med arbeidsmiljøet. Det som slår meg er hvor sjelden det foreligger en konkret ordning for hvordan arbeidsmiljøet blir tatt opp og vurdert. I dette blogginnlegget skal jeg derfor fokusere på nettopp dette og presentere noen alternativer.

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, roller i HMS-arbeidet

Hvorfor du som leder bør bry deg om humor på arbeidsplassen

Av Øyvind Tingstad 9. mars 2017

Humor kan være så mangt. Vi kan ha forskjellig oppfatning av hva som er morsomt, og likeså om det passer seg med morsomheter i gitte anledninger. Det er som kjent en tid og et sted for alt.

I jobbsammenheng kan det lett bli en hektisk, formell og alvorlig tone oss imellom. Vi jobber tross alt med seriøse arbeidsoppgaver, og humor bør vi vel helst drive med på fritiden. Men hvilken innvirkning har denne holdningen på arbeidsmiljøet og driftsresultatene?

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, kompetanse

Hvordan gjennomføre gode prosjekter?

Av Trond Arne Wilhelmsen 2. mars 2017

De fleste prosjekter oppstår ved at vi ønsker å utforske muligheter som kan gi virksomheten merverdi eller når vi har behov for å løse et konkret problem. Før vi setter i gang et prosjekt, bør vi tenke nøye gjennom om det er viktig nok for virksomheten til å sette av tid og ressurser til arbeidet. Prosjektet må også gis tilstrekkelig prioritet blant mange andre løpende oppgaver.

Les mer ›

Temaer: ledelse, kompetansetiltak, kompetanse

Gir godt HMS-arbeid færre skader på arbeidsplassen?

Av Håvard Nordbø 23. februar 2017

For noen er det åpenbart at fokus på HMS gir færre skader, mens andre stiller seg tvilende til effekten. I dette blogginnlegget har jeg valgt å trekke frem et par eksempler fra HMS-rapporten til Orklakonsernet, som viser at fokus på HMS kan redusere skader.

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, kompetanse

Folkeskikk og uskikk på arbeidsplassen

Av Ottar Høier 16. februar 2017

Hvordan tar jeg best mulig vare på meg selv i en travel og krevende arbeidshverdag? Er arbeidsmiljøet ditt og relasjonene dine preget av «Kos med misnøye» eller samles dere innimellom og «Kjæler for det kjipe»?

Vi har vel gjort det alle sammen; sittet sammen i lunsjen, på kollegaens kontor eller over en øl etter jobb fredag ettermiddag, og slengt ut den ene meldinga etter den andre om hvor håpløs lederen eller kollegaene er. Når denne praten går er de det gjelder selvfølgelig ikke til stede. Vi snakker om, men ikke med. Det er noe som må ut. Ofte er det sterke emosjonelle krefter i sving.

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, kompetanse

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg