En god jobbeskrivelse kan forhindre feilansettelser

Av Eskild Freibu 9. februar 2017

Rett person i rett stilling er svært viktig for at en organisasjon skal fungere og produsere de tjenestene til den kvaliteten og i det volumet som tjenestemottakerne forventer.

Feil person i feil nøkkelfunksjon kan være katastrofalt rent organisasjonsmessig, og føre til en rekke ulemper for både brukerne og arbeidsgiveren. Så hvordan kan du som leder forhindre at dette forekommer? En jobbeskrivelse er et stort skritt i riktig retning.   

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, ledelse, kompetanse

Jobber du i offentlig sektor? Her har du 8 tips til bedre språk

Av Ragnar Eriksen 26. januar 2017

Hvis jeg sier at shoten ligger på knappen, vil du kanskje ikke forstå hva det betyr. Det er imidlertid et svært presist utsagn, men om du ikke forstår det blir det jo upresist likevel. Ofte når vi skriver forventer vi at mottakeren behersker de samme faguttrykkene som vi gjør selv. Husk at vi på jobben skriver for å informere – ikke imponere.

Les mer ›

Temaer: ledelse, kompetanse, språk

Dette er god renholdsledelse

Av Ståle Brandsrud 19. januar 2017

Jobben som renholdsleder kan være utfordrende. Faget krever høy faglig kompetanse samtidig som kravene til effektivitet stadig blir strengere. Det er allikevel noen som får det til bedre enn andre. Her er hva vi mener kjennetegner disse lederne:    

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, ledelse, kompetanse

Hvorfor og hvordan innføre meditasjon på arbeidsplassen?

Av Geir Wærnes 12. januar 2017

En arbeidsplass preget av stress er ingen god arbeidsplass. Men det er ikke til å unngå at virksomheten til tider vil oppleve svært travle og utfordrende dager. Nøkkelen til å komme gjennom slike perioder styrket, er å kunne mestre stresset. Meditasjon er en allmennbrukt teknikk for å oppnå dette. Her får du tips til hvordan du kan innføre meditasjon på arbeidsplassen:   

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, stressmestring

7 faktorer som er viktige for å oppnå trivsel på jobben

Av Jan Gimse Arfeldt 5. januar 2017

Jobben skal, ifølge lovverket, ikke bare være et sted hvor vi gir en ytelse eller ressurs til arbeidsgiveren. Den skal også være helsefremmende. Det er et ambisiøst krav fra lovgiver, men ikke en umulighet. Kun ved å øke kompetansen rundt hva som skaper trivsel på en arbeidsplass, er vi et skritt nærmere målet. Her er 7 faktorer som er viktig for å oppnå trivsel på jobben:

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, stressmestring

Krisehåndtering: Hvilket ansvar har du som leder i offentlig sektor?

Av Håvard Nordbø 29. desember 2016

Som leder i en offentlig virksomhet har du et selvstendig ansvar for å sørge for at din organisasjon kan håndtere hendelsene som oppstår på best mulig måte. Det betyr i praksis at du er pliktet til å avdekke hva som kan skje, hvilke verdier du skal beskytte og hvilke ressurser du har tilgjengelig for å gjøre dette. Her er et forslag til hvordan du kan imøtekomme de tre viktigste ansvarsområdene dine innen krisehåndtering:

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, ledelse, krisehåndtering

Hvordan gi advarsel til en arbeidstaker?

Av Kurt O. Bjørnnes 22. desember 2016

Det er mange misoppfatninger rundt dette med å gi advarsler til arbeidstakere. Mange tror at det alltid skal leveres advarsel før det gis oppsigelse og noen forveksler det med ordenstraff. Her er det du bør vite om advarsler:

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, ledelse, avskjed, oppsigelse

6 ting vi kan hente fra prosjektmetodikk og innføre i arbeidshverdagen

Av Trond Arne Wilhelmsen 8. desember 2016

Når vi jobber med prosjekter tar vi gjerne i bruk en egen metodikk. Vi jobber mer fokusert og organisert enn med daglige arbeidsoppgaver. Vi kan med fordel jobbe mer prosjektmetodisk i hverdagen. Det er spesielt 6 ting som vil være gunstig å implementere.

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, kompetansetiltak

Hvordan sørge for virkningsfulle kompetansetiltak?

Av Trond Arne Wilhelmsen 1. desember 2016

I dagens endringssamfunn stilles det krav til ansattes evne og vilje til å lære. Det samme kan sies om virksomhetenes evne til å tilpasse seg stadige endringer i omgivelsene. Det satses i større eller mindre grad på ulike kompetansetiltak, men hva kjennetegner de tiltakene som gir god effekt? 

Les mer ›

Temaer: ledelse, kompetansetiltak, kompetanseplan

Hvordan skape god kommunikasjon på arbeidsplassen?

Av Marit Johnsen Høy 24. november 2016

God kommunikasjon på arbeidsplassen er avgjørende for at de ansatte skal klare å samarbeide og løfte hverandre. Men hva er egentlig god kommunikasjon, og hvordan skaper man det?

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, oppvekst, ledelse

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg