Hvordan lede myndiggjorte medarbeidere

Av Øyvind Thorvaldsen 29. juni 2017

De fleste virksomheter har et ønske om å skape myndiggjorte medarbeidere. Det krever at alle lederne behersker et bredt reportoar av ledermetodikker og er villig til å gi de ansatte frihet nok til å ta egne beslutninger. I dette blogginnlegget gir jeg mine beste tips til hvordan man som leder kan skape og utvikle myndiggjorte medarbeidere:

Les mer ›

Temaer: medarbeidersamtaler, administrasjon, ledelse og lovverk, ledelse

7 punkter som sikrer gunstige medarbeidersamtaler

Av Ragnhild Hvoslef Krüger 29. september 2016

De fleste virksomheter gjennomfører medarbeidersamtaler i løpet av året. Men få ledere er klar over hvor gode slike samtaler kan være for å bygge relasjoner, forbedre arbeidet og styrke nærværet i bedriften.

Det er heller ikke vanskelig å gjennomføre en effektiv og gunstig medarbeidersamtale. Her har du syv punkter for å komme i gang:

Les mer ›

Temaer: medarbeidersamtaler

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg