Hvordan gi advarsel til en arbeidstaker?

Av Kurt O. Bjørnnes 22. desember 2016

Det er mange misoppfatninger rundt dette med å gi advarsler til arbeidstakere. Mange tror at det alltid skal leveres advarsel før det gis oppsigelse og noen forveksler det med ordenstraff. Her er det du bør vite om advarsler:

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, ledelse, avskjed, oppsigelse

Avskjed eller oppsigelse? Dette bør du vite

Av Kurt O. Bjørnnes 13. oktober 2016

Oppsigelse av ansatte er et vanskelig tema med mange fallgruver. Derfor er det viktig at du som sitter med personalansvaret kjenner til de ulike begrepene, lovene og forbeholdene. Her er det du bør vite om avskjed og oppsigelse.

Les mer ›

Temaer: ledelse, avskjed, oppsigelse

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg