Kan det nye året bli et år med mindre stress, press, krav og trøtthet?

Av Randi T. Nordvik 25. januar 2019

«Mangt skal vi møte og mangt skal vi mestre! Dagen i dag - den skal bli vår beste dag!» En vakker tekst av Erik Bye som så treffende formidler mye av det livet handler om.

Det er mye vi skal mestre og det er mye vi skal møte, men dagen i dag kan likevel bli vår beste dag!

Les mer ›

Temaer: stressmestring

Strekker du ikke til i hverdagen? Du er ikke alene

Av Randi T. Nordvik 13. november 2018

Det stilles stadig større krav og forventninger til den enkelte, både i jobb og privatliv, og de største kravene er det sannsynligvis vi selv som stiller.

Er du mellomleder, leder, jobber du i et omsorgsyrke, eller er du lærer? Da er du en som skal være noe for andre. I dette ligger det mye makt, krav og forventninger til at du skal være med å bidra og gjøre en forskjell.

Les mer ›

Temaer: oppvekst, ledelse, stressmestring

Hvorfor og hvordan innføre meditasjon på arbeidsplassen?

Av Geir Wærnes 12. januar 2017

En arbeidsplass preget av stress er ingen god arbeidsplass. Men det er ikke til å unngå at virksomheten til tider vil oppleve svært travle og utfordrende dager. Nøkkelen til å komme gjennom slike perioder styrket, er å kunne mestre stresset. Meditasjon er en allmennbrukt teknikk for å oppnå dette. Her får du tips til hvordan du kan innføre meditasjon på arbeidsplassen:   

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, stressmestring

7 faktorer som er viktige for å oppnå trivsel på jobben

Av Jan Gimse Arfeldt 5. januar 2017

Jobben skal, ifølge lovverket, ikke bare være et sted hvor vi gir en ytelse eller ressurs til arbeidsgiveren. Den skal også være helsefremmende. Det er et ambisiøst krav fra lovgiver, men ikke en umulighet. Kun ved å øke kompetansen rundt hva som skaper trivsel på en arbeidsplass, er vi et skritt nærmere målet. Her er 7 faktorer som er viktig for å oppnå trivsel på jobben:

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, ledelse, stressmestring

Stressmestring: 5 tips til hva du kan gjøre

Av Jan Gimse Arfeldt 15. desember 2016

Negativt stress er i ferd med å bli en av de største helseutfordringene våre. Virkningene er ofte større og mer alvorlige enn det de fleste er klar over. Langvarig stress kan føre til hjerteproblemer, problemer med mage og fordøyelse, problemer med ledd, angst og depresjon, i tillegg til en rekke andre lidelser. Her er noen enkle teknikker du kan bruke for å håndtere stress på arbeidsplassen:

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, stressmestring

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg