Skoleledelse, sikkerhet, helse og psykososialt arbeidsmiljø

Av Ottar Høier 19. mars 2018

Formålet med «Lov om arbeidsmiljø» er å sikre trygge ansettelsesforhold og likebehandling i arbeidslivet. Loven har også som formål å sikre et arbeidsmiljø som gir grunnlag for en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon, og bidra til et inkluderende arbeidsliv. Arbeidssituasjonen skal gi full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Les mer ›

Temaer: oppvekst, trakassering, krisehåndtering

Har du et tillitsbasert arbeidsmiljø?

Av Espen Balle 19. januar 2018

I disse dager er det mye fokus på makt og samhandling på arbeidsplassen. Det er et viktig spørsmål som rinner meg i hu i den forbindelse: Har vi god ytringskultur på våre arbeidsplasser?

Les mer ›

Temaer: arbeidsmiljø og HMS, trakassering

Arbeidsmiljølovens grenser: Hva må en saksbehandler tåle?

Av Eskild Freibu 23. mars 2017

Daglig møter saksbehandlere på servicetorget, i barnevernet og i helse- og omsorgstjenesten krevende brukere.

I noen tilfeller innebærer disse møtene kraftige konfrontasjoner og personlig sjikane rettet mot saksbehandleren, og i enkelte tilfeller trusler eller fysisk vold. Uthenging på sosiale medier er dessuten noe som stadig oftere forekommer.

Hvilke rettigheter har de ansatte i slike tilfeller og hva kreves av arbeidsgiveren? I dette blogginnlegget skal jeg ta for meg hva arbeidsmiljølovens regler er når nevnte overtramp beklageligvis har funnet sted.

Les mer ›

Temaer: administrasjon, ledelse og lovverk, arbeidsmiljø og HMS, roller i HMS-arbeidet, mobbing, trakassering

Tips for å unngå mobbing og trakassering på arbeidsplassen

Av Håvard Nordbø 6. oktober 2016

Konflikter og uenigheter oppstår i alle bedrifter. Det som er avgjørende er hvordan konfliktene blir håndtert og hvilken effekt de har på virksomheten. Her har vi samlet noen punkter som vil påvirke grunnlaget for konflikter og hvor alvorlig konsekvensen blir når mobbing eller trakassering oppstår:

Les mer ›

Temaer: ledelse, mobbing, trakassering

Om Fagbloggen

På Fagbloggen vil du finne interessant og nyttig stoff for deg som jobber i offentlig sektor. Du kommer til å finne artikler med tips og råd om flere temaer og fagområder, tilpasset de ulike yrkesgruppene og de ulike ansvars- og fagområder.

Her blir både arbeidsmiljø, kompetanseutvikling, lederrollen, prosjektarbeid og andre viktige fagområder belyst. Du vil kunne påvirke bloggens innhold med eventuelle innspill og tilbakemeldinger.

Besøk også www.fagakademiet.no

Siste innlegg